1425x475m content formfield files articleform 345 edf839

Vencon 2.0 vs Eurocode 1 en 2

Met enige regelmaat vragen adviseurs, veelal op verzoek van opdrachtgevers, of met Vencon 2.0 een berekening overlegd kan worden, die gebaseerd is op Eurocode 1 en 2 en daarmee voldoet aan de Europese constructienormen. Is deze vraag reëel?
Wim Kramer, betoninfraspecialist bij het Cement&BetonCentrum/Betonhuis Cement, geeft zijn standpunt.

Wat is het raakvlak tussen Vencon 2.0 en Eurocode 1 en 2?
"In het overzicht van de onderdelen onder Eurocode 1en 2 wordt niet specifiek over verhardingsconstructies gesproken. Het enige raakvlak is de 'EN 1991-2 Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen'. Hierin worden de standaard aslastbelastingen aangegeven om de brugconstructie (onder)delen uit te kunnen rekenen. In Vencon 2.0 wordt echter gebruik gemaakt van het werkelijk te verwachten aslastenspectrum. Eurocode 1 gaat uit van gewapend of voorgespannen betonconstructies, waarbij de benodigde hoeveelheid wapening wordt uitgerekend en niet de eigenschappen van sec het beton."

Worden betonconstructies binnen Vencon 2.0 en de Eurocodes hetzelfde beoordeeld?
"In de betonwegenbouw wordt doorgaand gewapend beton (DGB), vezelversterkt beton of beton met boven- en/of onderwapening toegepast. Deze laatste twee worden vanuit Vencon benaderd als ongewapend beton, onafhankelijk of ze wel of niet zijn voorzien van deuvels en/of koppelstaven. Binnen de Eurocodes vallen ze daarom niet onder constructief beton."

Hoe zit dat met de vereiste betondikte, scheurwijdte en dekking?
"Bij DGB wordt vanuit Vencon de vereiste betondikte bepaald en wordt zowel de wapening als de scheurwijdte gecontroleerd. De scheurwijdte mag echter relatief groot zijn in verband met de zeer grote dekking. Bij een centrale ligging van de wapening mag de dekking bijna de halve constructiedikte zijn. Deze dekking voldoet in de regel ruimschoots aan de eis in de Eurocode."

Met welke veiligheidsmarge voor wegverhardingen wordt er binnen Vencon gerekend?
"Er wordt binnen Vencon gerekend met veilige waarden voor de sterkte-eigenschappen van beton en deze sterkte neemt zelfs in de loop der tijd verder toe waardoor er een grotere veiligheidsmarge ontstaat. Voor 'bezwijken' van een wegverharding bestaat geen gevaar, zoals bij het bezwijken van bruggen of gebouwen. Dat betekent dat binnen Vencon met een veiligheidsfactor van 1,0 gerekend kan worden."

Wat is nu de conclusie?
"Gezien de verschillende benaderingen kan worden gesteld dat berekeningen voor betonverhardingen met Vencon 2.0 niet hoeven en niet kunnen voldoen aan de Eurocode 1 en 2."

  • Vencon 2.0 berekent constructies die alleen als wegconstructie toegepast worden. Eurocode 1 en/of 2 betreft veelal vrijdragende constructies zoals bruggen, viaducten en gebouwen.
  • Aangezien Vencon 2.0 dateert uit beginjaren 2000, wordt in Vencon 2.0 nog steeds de 'oude' B-waarde voor de betonsterkteklasse gehanteerd. Die zijn eenvoudig om te zetten in een C-waarde.

Relevante artikelen