04 nabehandelen curing compound 660x440

Nabehandelen

Als een betonverharding is gestort en afgewerkt, volgt de verhardingsfase waarin het beton moet worden beschermd tegen neerslag, kou en uitdroging door zon en wind.
Nabehandelen heeft tot doel een duurzame constructie te verkrijgen. Het verhardingsproces moet ongestoord kunnen verlopen. Het in de betonspecie aanwezige water, nodig voor de hydratatie, mag niet voortijdig verdampen door zon of wind. Van het veel gehoorde 'beton moet drogen' is dus géén sprake!

Curing compound

In de wegenbouw wordt een betonoppervlak veelal voorzien van een curing compound, een chemisch middel met een afsluitende werking. Er verdampt geen water uit het oppervlak. De curing compound kan met een handspuit of machinaal worden opgebracht.

Afdekken

Een andere wijze van nabehandeling is afdekken met plastic folie.

Uitborstelen

Nog anders is de werkwijze als het betonoppervlak moet worden uitgeborsteld. Dan wordt eerst een vertragingsmiddel opgespoten, soms in combinatie met een curing compound of het afdekken met een folie, waardoor het oppervlak niet verhardt. Na enige tijd volgt het uitborstelen. Daarna wordt het oppervlak opnieuw voorzien van een curing compound en afgedekt met folie voor de uiteindelijke verharding.