1425x475m content formfield files articleform 582 34a641

Opbouw van een betonverharding

Een betonverharding bestaat uit het rijdek met daaronder een fundering en een zandbed. Dit lagenpakket rust op de natuurlijke ondergrond. De betonplaat en de fundering samen noemen we de betonverharding. Het zandbed met eventueel een ophoging en/of verbeterde ondergrond heet ook wel de aardebaan. Verharding en aardebaan vormen samen het weglichaam.