1425x475m content formfield files articleform 345 edf839

Wegen

In Nederland werden de eerste 'moderne' betonwegen aangelegd in de jaren twintig van de vorige eeuw. Ze bestonden uit ongewapende betonplaten, hoewel in die periode al werd geƫxperimenteerd met gewapend beton. Na de Tweede Wereldoorlog werd het Nederlandse wegennet sterk uitgebreid. Niet alleen voor rijkswegen, ook voor wegen van lagere orde nam de belangstelling voor beton toe. Bij ruilverkavelingsprojecten werden veel ruilverkavelingswegen en kavelpaden uitgevoerd in beton.

De positieve eigenschappen van betonverhardingen, waaronder het onderhoudsarme karakter, de blijvende vlakheid, stroefheid, eventuele geluidsreductie en duurzaamheid maken dat beton veelvuldig wordt toegepast.

En dat niet alleen op zandgrond, maar ook in gebieden met een minder draagkrachtige ondergrond, zoals klei- en veengebieden.

Relevante artikelen