Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden


Op de website van BetonInfra zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. De gegevens op de BetonInfra-website zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.

BetonInfra heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de BetonInfra-website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. BetonInfra staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. BetonInfra biedt geen enkele garantie op de producten en diensten die via haar website worden aangeboden. BetonInfra aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. BetonInfra wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.


Hyperlinks

Op de BetonInfra-website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. BetonInfra kan echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites, noch voor de producten en diensten die erop worden aangeboden.


Auteursrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, afbeeldingen, gegevens, databanken, software, namen, handelsbenamingen en domeinnamen, merken, logo's en andere elementen van welke aard ook op deze website worden beschermd door de wetten op het auteursrecht en zijn eigendom van BetonInfra of van derden.

Het gebruiken, kopiëren, vertalen, aanpassen, wijzigen, reproduceren en verspreiden van de volledige website of een gedeelte ervan, onder welke vorm ook, voor commercieel of niet-commercieel gebruik is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van deze rechten.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina van) deze website is toegestaan. BetonInfra zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van BetonInfra slecht verdraagt met de naam en reputatie van BetonInfra, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.


Cookies

BetonInfra gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hierop geen invloed.

Cookie instellingen

Privacyverklaring

BetonInfra respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. BetonInfra zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor commerciële activiteiten beschikbaar stellen.

De persoonsgegevens die door u aan BetonInfra worden verstrekt via de website van BetonInfra of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door BetonInfra, neem dan contact op met telefoonnummer 06 11 74 72 96 of info@betoninfra.nl


Toepasselijk recht

Op de BetonInfra-website en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.