Kennisportaal BetonInfra


BetonInfra is een samenwerkingsverband tussen Betonhuis Cement, Betonhuis Betonmortel en aannemers betonwegen.

 

Meer over Betoninfra

Waarom betonverhardingen?

Onderhoudsarm

Vormvaste duurzaamheid

Geen spoor- en ribbelvorming

Duurzaam, vlak en stroef

Volledig recyclebaar

Lange levensduur

Overbrugging zettingsverschillen

Ontwerp en aanleg van verhardingen zijn eenvoudig

 

Daarom betonverhardingen!

Toepassingen

 • Wegen Wegen
 • Fietspaden Fietspaden
 • Rotondes Rotondes
 • Openbaar vervoer Openbaar vervoer
 • Verzorgingsplaatsen Verzorgingsplaatsen
 • Lijnvormige constructies Lijnvormige constructies
 • Bedrijfsverhardingen Bedrijfsverhardingen
 • Kleur- en printbeton Kleur- en printbeton

Thema's

 • Duurzaamheid Duurzaamheid
 • Oppervlakte-eigenschappen Oppervlakte-eigenschappen
 • Ontwerp en uitvoering Ontwerp en uitvoering
 • Betontechnologie Betontechnologie

Kennis

 • Kennisplatform Betonwegen Kennisplatform Betonwegen
 • Excursies en bijeenkomsten Excursies en bijeenkomsten
 • Kennisdeling Kennisdeling
 • Archief Archief

BetonInfra Nieuwsbrief, juni 2021

icon

Acht kilometer bermbeton langs nieuwe ontsluitingsweg

Om industriegebied De Waterlaat en de kernen van Bergeijk en Luyksgestel beter te ontsluiten, wordt de Diepveldenweg aangelegd. Omdat er relatief veel zwaar verkeer verwacht wordt van en naar het industrieterrein, is er in het ontwerp van de weg extra aandacht besteed aan de levensduur. Door de asfaltweg aan weerszijden op te sluiten met bermbeton, neemt de levensduur van de weg toe.

Lees verder >>


Naar BetonInfra Nieuwsbrief, Juni 2021

 

Agenda

14e Internationale Symposium Betonwegen

Naar agendapagina

Hebt u een vraag over betonverhardingen?
Aarzel niet en vraag het ons.

Stel een vraag