Kennisportaal BetonInfra


BetonInfra is een samenwerkingsverband tussen Betonhuis Cement, Betonhuis Betonmortel en aannemers betonwegen.

 

Meer over Betoninfra

Waarom betonverhardingen?

Onderhoudsarm

Vormvaste duurzaamheid

Geen spoor- en ribbelvorming

Duurzaam, vlak en stroef

Volledig recyclebaar

Lange levensduur

Overbrugging zettingsverschillen

Ontwerp en aanleg van verhardingen zijn eenvoudig

 

Daarom betonverhardingen!

Toepassingen

 • Wegen Wegen
 • Fietspaden Fietspaden
 • Rotondes Rotondes
 • Openbaar vervoer Openbaar vervoer
 • Verzorgingsplaatsen Verzorgingsplaatsen
 • Lijnvormige constructies Lijnvormige constructies
 • Bedrijfsverhardingen Bedrijfsverhardingen
 • Kleur- en printbeton Kleur- en printbeton

Thema's

 • Duurzaamheid Duurzaamheid
 • Oppervlakte-eigenschappen Oppervlakte-eigenschappen
 • Ontwerp en uitvoering Ontwerp en uitvoering
 • Betontechnologie Betontechnologie

Kennis

 • Kennisplatform Betonwegen Kennisplatform Betonwegen
 • Excursies en bijeenkomsten Excursies en bijeenkomsten
 • Kennisdeling Kennisdeling
 • Archief Archief

BetonInfra Nieuwsbrief juli 2020

icon

‘Met materialenpaspoort omslag maken naar circulaire economie’

Met een materialenpaspoort wordt het terugvinden, terugwinnen en hergebruik van materialen en grondstoffen eenvoudiger. Het moet bijdragen aan een volledig circulaire economie in 2050. De omslag zal gevolgen hebben voor bestekken, contracten en de manier waarop opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar zaken doen. Niels Donkersloot, senior-adviseur Stadsingenieurs gemeente Utrecht is namens deze gemeente betrokken bij enkele landelijke en gemeentelijke werkgroepen die zich bezig houden met het materialenpaspoort.

Lees verder >>


Naar BetonInfra Nieuwsbrief, Juli 2020

 

Agenda

Naar agendapagina

Hebt u een vraag over betonverhardingen?
Aarzel niet en vraag het ons.

Stel een vraag