Verzorgingsplaats DeLucht

Verzorgingsplaatsen

Langs het Nederlandse hoofdwegennet liggen veel verzorgingsplaatsen. Weggebruikers kunnen hier onder meer tanken, aankopen doen en rusten. Goede verzorgingsplaatsen dragen bij aan een kwalitatief hoogwaardig vervoerssysteem.

Verzorgingsplaatsen zijn niet alleen belangrijk voor de bestuurders van personenauto's. Ze zijn uitermate belangrijk voor vrachtwagenchauffeurs. Verzorgingsplaatsen bieden gelegenheid om aan de vereiste rusttijd te voldoen. Met name het vrachtverkeer stelt hoge eisen aan de inrichting van de verzorgingsplaatsen.

Toenemende aslasten

Het groeiende aantal vrachtwagens en de toenemende aslasten vragen om andere materiaalkundige oplossingen. Met name bij autosnelwegen en rond en op de grote industriegebieden zijn de parkeerplaatsen meer dan overvol. Anno 2013 was het tekort in Nederland aan vrachtwagen parkeereenheden 1800 stuks. Schade zoals spoorvorming en het niet-resistent zijn tegen brandstof en olie is op tal van parkeerplaatsen duidelijk zichtbaar. Ook zijn de meeste parkeervoorzieningen voor vrachtwagens niet ingericht voor het parkeren van de extra lange vrachtwagens van 25,25 m lengte (LZV's) met een gewicht van maximaal 60 ton!

Dynamisch en statisch

De verhardingen op verzorgingsplaatsen moeten bestand zijn tegen hoge dynamische en, met name, ook statische belastingen. De snelheden zijn laag en de wringkrachten hoog. Een betonnen verharding is uitstekend in staat deze belastingen zonder vervorming op te nemen. Ook is beton goed bestand tegen brandstof en olie, die regelmatig uit (vracht)wagens lekken.

Ongewapend en vezelversterkt beton

Voor verzorgingsplaatsen zijn ongewapend en vezelversterkt beton de meest geschikte (en meest toegepaste) oplossingen. Ongewapend beton met deuvels wordt sinds jaar en dag succesvol toegepast op locaties waar relatief langdurige statische belastingen plaatsvinden. Op vrachtwagenparkeerstroken van verzorgingsplaatsen worden ook vezelversterkte betonverhardingen toegepast. Daarnaast worden parkeerstroken voor personenauto's steeds vaker uitgevoerd in beton. Beide oplossingen in beton (ongewapend met deuvels en vezelversterkt) zijn eenvoudig en doeltreffend te realiseren.