1425x475m content formfield files articleform 364 2fe66f

Rotondes

Rotondes vervangen op steeds meer plaatsen de traditionele kruispunten. Rotondes zorgen voor een betere verkeersdoorstroming, vergroten de verkeersveiligheid en verkeerslichten kunnen achterwege blijven.

Ons land kent inmiddels een grote verscheidenheid aan rotondes. Van klein tot groot, of zeer groot, met creatieve vormen en benamingen als ei-rotonde, turborotonde, kluifrotonde en ovonde.

Wringend zwaar verkeer

Een belangrijk element van rotondes betreft de verharding. Wringend zwaar verkeer heeft nogal eens het kapot rijden van de verharding tot gevolg. Met een ter plaatse gestorte betonverharding kan dit worden voorkomen. Het is een robuuste constructie die zonder beschadigd te raken de tand des tijds en zwaar verkeer kan doorstaan. Dit betekent minder onderhoud en minder oponthoud door afsluitingen. Beton is daarmee een duurzame oplossing.

De voordelen van beton voor rotondes

Duurzaam

Betonverhardingen kunnen met gerecyclede materialen worden aangelegd. Betonconstructies zelf kunnen eveneens worden hergebruikt, waardoor minder natuurlijke grondstoffen nodig zijn.

Comfortabel

Dankzij de vlakheid en vormvastheid van betonverhardingen treedt geen spoor- of ribbelvorming op. Hierdoor zijn de verhardingen blijvend comfortabel te berijden. Ongelijke voegovergangen komen in moderne betonverhardingen niet meer voor.

Verantwoord investeren

Mocht de aanleg in beton duurder uitvallen dan de aanleg in asfalt, dan blijkt gedurende de levensduur met het weinige onderhoud de investering een verstandige te zijn.

Gunstig voor het milieu

Beton is een sterk materiaal dat met minder dikte toe kan dan asfalt; minder dikte betekent dat er minder grondstoffen nodig zijn.

Onderhoudsarm

Betonverhardingen hebben een lange technische levensduur, meer dan 40 jaar is geen uitzondering. Onderhoud is minimaal.

Lagere maatschappelijke kosten

Dankzij gering onderhoud en een lange levensduur is weinig onderhoudswerk nodig waardoor de beschikbaarheid van betonnen rotondes zeer hoog is. In het bijzonder zijn op rotondes wringspanningen door zwaar verkeer niet te vermijden. De bestandheid van beton tegen wringspanningen is groot; het wegdek heeft er niets van te lijden.

Veilig

Dankzij de vormvastheid, de stroefheid en het lichtgekleurde oppervlak van betonverhardingen is de veiligheid van betonnen rotondes groot.

Uitvoering

Rotondes kunnen zowel machinaal als handmatig worden gerealiseerd. De meeste rotondes worden machinaal in het werk aangelegd. Ongeacht de maatvoering is elke soort rotonde uitvoerbaar in beton. Dit geldt niet alleen voor het wegdek, maar ook voor de banden, de rammelstrook en de verkeerseilanden.

Aanbevolen betonkwaliteiten/-eigenschappen voor rotonde-onderdelen in ter plaatse gestort beton

SterkteklasseMilieuklasse Verwerkingswijze Consistentie*
rotondebandC28/35

XF4

machinaalS2
overrijdbare strookC28/35XF4handwerkhoog S2

rijbaan

C35/45

XF4

handwerkhoog S2
XF4rolling finisherhoog S2/laag S3
XF4slipformpaverC1
RWS-bandC28/35XF4machinaalS2
toeleidende wegC35/45XF4handwerkhoog S2
XF4slipformpaverC1
rijbaanscheidingC28/35XF4machinaalS2
middengeleidersC28/35XF4machinaalS2

*

C= verdichtingsmaat;

S= zetmaat.

Met hoog S2 wordt bedoeld zetmaat 90 mm;

Met laag S3 wordt bedoeld zetmaat 100-110 mm bij verpompen van de betonspecie.

Voor beproevingsmethoden consistentieklassen, zie NEN 12350-4 Beproeving van betonspecie – Deel 2 Zetmaat / Deel 4 Verdichtingsmaat / Deel 5 Schudmaat