1425x475m content formfield files articleform 582 34a641

Ontwerp en uitvoering

Het ontwerp van een betonverharding omvat onder meer materiaalkeuze, laagopbouw, dimensionering en detaillering. Tegenwoordig zijn betrouwbare en praktische ontwerpmethoden voorhanden. De Kennismodule Betonverhardingen bevat de noodzakelijke technische informatie.

De uivoering van een duurzame betonverharding staat of valt met een goede werkvoorbereiding. Deze bestaat uit een duidelijk bestek van de opdrachtgever en een doortimmerd werkplan van de kant van de aannemer. Milieuaspecten en aspecten die samenhangen met de arbeidsomstandigheden (arbo) en veilig werken krijgen in de wegenbouw de aandacht die zij verdienen.

Relevante artikelen