Oppervlakte afwerking proefvak 660x440

Afwerken van het betonoppervlak

De geluidemissie en stroefheid van een weg worden bepaald door de textuur van het wegoppervlak. De textuurdiepte is het resultaat van de opbouw van het betonmengsel (fracties toeslagmateriaal), de borsteldiepte en de uitborsteltechniek.
 Voldoende stroefheid ontstaat door aan het verse betonoppervlak in dwarsrichting met een lichte bezemstreek textuur te geven of door het uit te borstelen.

Uitgeborsteld beton

Uitgeborsteld beton wordt verkregen door op de afgewerkte, verse betonspecie een bindingsvertrager aan te brengen. Daarna wordt het oppervlak afgedekt met kunststoffolie, na 12 tot 24 uur start het uitborstelen. Dit gebeurt door met behulp van mechanische borstels de fijne delen ('zandcementmortel') uit het oppervlak te verwijderen, onder toevoeging van een geringe hoeveelheid water.

Fietspaden worden uitsluitend met een dwarse bezemstreek afgewerkt

Printen van beton

Het betonoppervlak kan om redenen van esthetica of herkenbaarheid worden voorzien van een printmotief en/of kleur. Bekend zijn de gekleurde printmotieven die bijvoorbeeld worden toegepast bij busbanen en rammelstroken (overrijdbare stroken) van rotondes. De kleur kan door en door in de betonspecie aanwezig zijn, maar er kan ook kleurstof aan het oppervlak worden ingeschuurd.