Omslag brochure standaardconstructies betonverharding

Standaardconstructies Betonverhardingen

Om opdrachtgevers tegemoet te komen met de mogelijkheid om voor een betonverharding te kiezen, heeft BetonInfra (voorheen Cement&BetonCentrum) een publicatie samengesteld, waarin voor de meest in Nederland voorkomende betonverhardingen standaardwegconstructies/bestekdiktes zijn berekend. Daarbij is per wegtype uitgegaan van een aangegeven natuurlijke of gerealiseerde draagkracht van de ondergrond (ongebonden of gebonden fundering), met de variatie in verkeersbelasting én met de verschijningsvormen van beton: ongewapend al of niet verdeuveld, met vezels versterkt en doorgaand gewapend.

In onderstaande tabel is aangegeven voor welke gebruiksfuncties en betonverhardingsvarianten deze berekeningen zijn uitgevoerd.

De brochure ‘Standaardconstructies Betonverhardingen’ is aan te vragen via info@betoninfra.nl of te downloaden vanaf deze site.