Pas op vers beton 660x440

Afschermen vers beton

Om mechanische beschadiging van het verse beton te voorkomen, zorgt de aannemer ervoor dat de bouw niet toegankelijk is voor personen en voertuigen.
Verder moet een vers betonoppervlak tegen regen worden beschermd. Meestal gebruikt men hiervoor droge jute. Deze bescherming voorkomt dat neerslag de water-cementverhouding in de toplaag verstoort. In het ergste geval kan de toplaag zelfs uitspoelen. Eventueel kan de textuur opnieuw worden aangebracht.

Temperatuurdaling

Bij plotselinge temperatuurdaling is eveneens bescherming nodig, namelijk door de verharding af te dekken met thermodekens. Omdat het jonge beton in het begin nog nauwelijks sterkte heeft, leidt afkoeling onherroepelijk tot scheurvorming. Wordt vorst verwacht dan moet het beton worden geïsoleerd.

Temperatuurverschillen

Maar niet alleen onder winterse omstandigheden moet het jonge beton tegen afkoeling worden beschermd. Wanneer het verschil tussen de gemiddelde dag- en nachttemperatuur groter is dan 10 à 12 ºC moet het beton worden geïsoleerd. Dus ook in het vroege voorjaar en in de zomer kan isolatie soms nodig zijn!

Geen 28 dagen wachten!

Nog altijd bestaat het vooroordeel dat beton 28 dagen moet verharden voordat een verharding in gebruik genomen kan worden. De moderne betontechnologie maakt het mogelijk een verharding na circa drie dagen te belasten met licht verkeer, na zeven dagen kan al het verkeer worden toegelaten.