01 gub1 660x440

Stroefheid en geluid

Het verse betonoppervlak wordt met een dwarse bezemstreek afgewerkt om een stroef oppervlak te verkrijgen. Een andere mogelijkheid is het betonoppervlak uit te borstelen waarmee de geluidsbelasting door motorvoertuigen aanzienlijk vermindert. Bij snelheden van meer dan 70 km/h overheerst het geluid door het contact tussen wegdek en band ten opzichte van het motorgeluid.

Het uitborstelen gaat als volgt:

  • opsproeien van een bindingsvertrager die de hydratatie aan het oppervlak sterk vertraagt;
  • aanbrengen van een plastic folie om uitdroging tegen te gaan;
  • het oppervlak mechanisch uitborstelen na voldoende verharding. Cement en ander fijn materiaal worden verwijderd, waardoor een grove, open structuur ontstaat;
  • aanbrengen van een nabehandelingsmiddel (curing compound).

Het geluidniveau van uitgeborsteld beton met fijne toeslagmaterialen is circa 1 à 2 dB(A) lager dan van een wegdek van dichtasfaltbeton.