Deuvels 660x440

Deuvels en koppelstaven

Een deuvel is een gladde, ronde stalen staaf die volledig is omhuld door kunststof of een coating en die ter plaatse van dwarsvoegen wordt aangebracht in het midden van de dikte van de betonverharding. Deuvels zorgen voor krachtoverbrenging tussen de platen onder verkeersbelastingen en voorkomen de zogenoemde 'trapjesvorming' en behouden daarmee het rijcomfort.

Deuvels zijn 500 mm lang en gemaakt van glad betonstaal Ø 25, staalkwaliteit FeB 220 en liggen om de 0,25 tot 0,30 m. Door de omhulling hecht de deuvel niet aan het beton. Hierdoor zijn bewegingen in de lengterichting van de staaf mogelijk: de verharding kan dus krimpen en uitzetten. Horizontale bewegingen in de dwarsrichting en verticale bewegingen van platen ten opzichte van elkaar worden door de deuvels verhinderd. Deuvels kunnen bij machinale uitvoering door de slipformpaver op de juiste hoogte worden ingetrild of op zogenoemde deuvelstoelen worden geplaatst. Dwarsvoegen worden ter plaatse van de deuvels tot een diepte van 35% van de betondikte gezaagd met een zaagwijdte van circa 3 mm. Met uitzondering van zeer lichtbelaste verhardingen zoals fietspaden, zijn de dwarsvoegen van stalen deuvels voorzien.

Koppelstaven

Een koppelstaaf is een staaf van geprofileerd betonstaal die in een betonverharding ter plaatse van langsvoegen wordt aangebracht. Koppelstaven worden in betonverhardingen aangebracht om uiteendrijven van de platen, bijvoorbeeld door temperatuurvariaties, te voorkomen. De geprofileerde staven zijn hechtend aangebracht en verbinden zo de platen in de betonverharding en brengen trekkrachten over. Het midden van de staaf, ter plaatse van de langsvoeg zelf, is voorzien van een kunststofomhulling om corrosie tegen te gaan.

De koppelstaven (drie per plaat) worden op een diepte van 2/3 van de plaatdikte aangebracht. Koppelstaven kunnen bij aanleg van meerdere rijstroken in één werkgang machinaal worden ingetrild. Bij later aan te sluiten stroken worden de koppelstaven veelal ingeboord en verlijmd. De koppelstaven Ø 20 mm zijn gemaakt van geprofileerd betonstaal FeB 500 HWL en hebben een lengte van 500 mm. De hart-op-hartafstand bedraagt 1 à 1,5 m. Over de middelste 200 mm van de staaf is een 0,30 mm dikke kunststofomhulling aangebracht om corrosie te voorkómen.

De definitieve keuze van de diameter, staalkwaliteit, dikte en onderlinge afstand van deuvels en koppelstaven is onderdeel van het totale ontwerp van de betonverharding. Hierbij spelen factoren zoals de zwaarte van wielbelastingen, verhardingsdikte en sterkteklasse van het beton een rol. Deuvels en koppelstaven moeten voldoen aan de eisen voor staalkwaliteit conform NEN 6008.