02 lijnenspel2 660

Figuratief beton

Om esthetische redenen maken ontwerpers en architecten graag gebruik van elementenverhardingen. Deze verhardingen hebben echter een beperkte draagkracht en zijn op plekken waar weinig wordt gereden gevoelig voor onkruidgroei. Printbeton kan in die specifieke situaties een goed alternatief zijn voor een elementenverharding. Door het gebruik van printbeton wordt de sterkte en duurzaamheid van beton gecombineerd met de 'verfraaiing' die naadloos aansluit op de omgeving.

Voordelen

  • Duurzaam;
  • Passend in het straatbeeld;
  • Onderscheidend;
  • Onderhoudsvriendelijk.

Grote variatie

Printbeton wordt in de meeste gevallen handmatig aangebracht. Door middel van mallen wordt het gewenste printmotief verkregen. Door de grote variatie in printmotieven en de mogelijkheid om het beton te kleuren, is vrijwel elke gewenste verschijningsvorm te realiseren. Op het eerste gezicht lijkt het eindresultaat een elementenverharding, maar deze heeft de sterkte-eigenschappen en het onderhoudsvriendelijke karakter van beton.

Veel gebruikte toepassingen met printbeton zijn:

  • rammelstroken op rotondes;
  • bochtverbredingen bij rotondes ('bananen');
  • verkeerseilanden/vluchtheuvels;
  • bermbetonstroken;
  • wandelpaden;
  • particuliere opritten tot woning/garage.

Geen onkruid

Printbeton heeft aanzienlijk minder voegen dan een elementenverharding en is daardoor veel minder gevoelig voor onkruidgroei.

Een rekenvoorbeeld illustreert dit voor een verhardingsoppervlak van 8,0 x 2,0 m.
Bij gebruik van betonklinkers van 0,10 x 0,20 m bedraagt de totale voeglengte ongeveer 250 m, inclusief de voeg aan de buitenrand. Bij gebruik van printbeton worden vier platen van 2,0 x 2,0 m aangebracht. De totale voeglengte is dan slechts 26,0 m.