1425x475m content formfield files articleform 439 038266

Lijnvormige constructies

Alle wegen en verhardingen hebben opsluitingen en begrenzingen. Met het groeiende en zwaarder wordende verkeer is de behoefte aan sterke en zware begrenzingen aanzienlijk toegenomen.

Bij zwaar belaste constructies zijn in het werk gestorte lijnvormige betonconstructies in het voordeel en concurrerend ten opzichte van geprefabriceerde betonelementen. Het plaatsen en stellen van prefab elementen is immers zwaar (hand)werk. Ter plaatse gestorte lijnvormige constructies kunnen elke gewenste grootte en zwaarte krijgen, terwijl voor het aanbrengen weinig mankracht nodig is aangezien de wegenbouwmachine, een slipformpaver, het werk doet.

Constructies die op deze wijze gemaakt kunnen worden, zijn onder meer:

  • voertuigkeringen of keerwanden;
  • opsluitbanden, goten en middengeleiders;
  • bermbeton.

Monoliet geheel

Een groot voordeel van het ter plaatse storten is dat de constructie een monoliet geheel wordt en daarmee sterk en duurzaam blijft. Tal van constructievormen (in dwarsdoorsnede) zijn te realiseren door toepassen van de gewenste mallen. Standaardisatie van profielen is aan te bevelen. Daarmee worden onduidelijkheden tijdens ontwerp, aanleg en in het gebruik voorkomen.

Ongewapend beton

Lijnvormige constructies zijn veelal van ongewapend beton. Alleen bij scheidingen tussen rijbanen wordt het beton soms gewapend.

Arbo-omstandigheden

Arbo-omstandigheden spelen een grote rol op bouwwerken. Het voorkómen van zwaar handwerk is een must. De hoeveelheid gewicht die een arbeider maximaal mag tillen, is vastgesteld op 25 kg. Zware prefab betonelementen passeren al gauw de grens van wat toelaatbaar is. Dit heeft de opkomst van machinaal 'getrokken' lijnvormige constructies in de hand gewerkt. De aanleg gebeurt met een stalen glijbekisting (mal), gekoppeld aan de slipformpaver. Deze mal is bepalend voor de afmetingen (breedte en hoogte) van de constructie. Bijkomend voordeel is dat de productiesnelheid van deze manier van werken hoger is dan bij handmatige verwerking.

Demonstratie Aanleg betonnen lijnconstructie

Tijdens de VSW-dag op 6 april 2017 in Harderwijk was er een demonstratie van de aanleg van een ter plaatse gestorte betonnen lijnconstructie.