Header lijnvormige constructie

Lijnvormige constructies in alle soorten en maten

Betonnen lijnvormige constructies zijn aan te leggen in alle soorten en maten. Ze helpen wegbeheerders bij het verduurzamen en veiliger maken van wegen.
Alle wegen en verhardingen hebben opsluitingen en begrenzingen. Met het groeiende en zwaarder wordende verkeer is de behoefte aan sterke en zware begrenzingen aanzienlijk toegenomen, zowel langs als tussen rijbanen. Bij zwaar belaste constructies zijn in het werk gestorte lijnvormige betonconstructies in het voordeel en concurrerend ten opzichte van geprefabriceerde betonelementen.

Weinig mankracht nodig

Het plaatsen en stellen van prefab elementen is zwaar handwerk. Ter plaatse gestorte lijnvormige constructies kunnen elke gewenste grootte en zwaarte krijgen, terwijl voor het aanbrengen weinig mankracht nodig is aangezien de een slipformpaver het werk doet. Constructies die op deze wijze gemaakt kunnen worden, zijn onder meer: opsluitbanden, goten, voertuigkeringen of keerwanden, middengeleiders op wegen, rijbaanscheidingen en slootprofielen.

Een groot voordeel van het ter plaatse storten is dat de constructie een monoliet geheel wordt en daarmee sterk en duurzaam blijft. Tal van constructievormen zijn te realiseren door toepassen van mallen. Standaardisatie van profielen is daarbij aan te bevelen. Hiermee worden onduidelijkheden tijdens ontwerp, aanleg en in het gebruik voorkomen.

Grote lengten per dag

Lijnvormige constructies zijn veelal van ongewapend beton. Alleen bij scheidingen tussen rijbanen wordt het beton soms gewapend. Bij voertuigkeringen (barriers) worden twee of drie strengen staaldraad in de constructie meegetrokken. De reden daarvoor is, dat als de voertuigkering door een (vracht)auto onder een grote hoek met hoge snelheid wordt aangereden, bij een forse botsing, de constructie niet zal bezwijken, maar één geheel blijft. Gezien de grote lengten die per dag gemaakt kunnen worden, is de machinale aanleg van een lijnvormige constructie zonder meer concurrerend. Gemiddeld kan per dag 300 m worden aangelegd, met uitschieters tot 800 m voor lange rechtstanden.

Constante afmetingen

Een slipformpaver met speciale profielmal is de ideale machine voor het aanleggen van lijnvormige constructies. De betonspecie wordt in de gekozen stalen mal gestort, verdicht en afgewerkt. Aandachtspunt voor de ontwerper is om de afmetingen van de constructie zoveel mogelijk constant te houden.
Niet elke verandering in profiel is machinaal gemakkelijk te realiseren. Het is gebruikelijk om bij het maken van rijbaanscheidingen deze in z'n geheel aan te brengen. Voor het goed regelen van de waterafvoer worden in de nog plastische fase van het beton gedeelten verwijderd, waarna het beton zorgvuldig wordt afgewerkt.

Ook vluchtheuvels en middengeleiders kunnen, mits constant van afmeting (breedte profiel en kleur) in één keer gestort worden. Dit bespaart veel werk (dichtstraten), werkgangen en tijd.