Over ons

BetonInfra is in 2001 ontstaan uit BetonwegenNieuws dat in 1965 begon met het delen van kennis op het gebied van betonwegen. Ook binnen CROW is er veel kennis bijeengebracht, dit vormt een essentieel onderdeel binnen de kennis op het gebied van betonwegen in Nederland. Om deze kennis optimaal te borgen, actualiseren en ontsluiten is gekozen voor één centraal toegangspunt: het Kennisportaal BetonInfra zal de CROW-kennis opnemen en zorgdragen voor het beschikbaar maken, houden en actualiseren.

De informatie wordt gratis beschikbaar gesteld. Om een optimale werking van het Kennisportaal te ervaren (documenten als favoriet aanmerken of voor pagina-opmaak t.b.v. een print) is een account benodigd. Aan het aanmaken van een account zijn geen kosten verbonden.

Naast het kennisportaal BetonInfra is er meer algemene kennis over betonverhardingen, inclusief voorbeeldprojecten, te vinden op de website Beton Goed op Weg.

BetonInfra is een initiatief van Cement&BetonCentrum en partners.

Contact BetonInfra


Waarom betonverhardingen?

  • Onderhoudsarm
  • Vormvaste duurzaamheid
  • Geen spoor- en ribbelvorming
  • Duurzaam, vlak en stroef
  • Volledig recyclebaar
  • Lange levensduur
  • Overbrugging zettingsverschillen
  • Ontwerp en aanleg van verhardingen zijn eenvoudig

Het overwegen waard!


BetonInfra Nieuwsbrief

In de BetonInfra Nieuwsbrief verschijnen artikelen over bouwen in de infrasector, met speciale aandacht voor toepassingen in beton. Ook (uitnodigingen voor) excursies naar bijzondere projecten en informatieve themamiddagen komen aan de orde. Inschrijven is onderstaand mogelijk.