Daarom betonverhardingen!

Duurzame verhardingen dragen bij aan de mobiliteit in Nederland. Betonverhardingen hebben uitstekende eigenschappen om de huidige en de toenemende verkeersintensiteiten te kunnen weerstaan. De op juiste wijze ontworpen en uitgevoerde betonverhardingen gaan tientallen jaren mee, met weinig of geen onderhoudskosten.

Natuurlijk materiaal

Beton is een natuurlijk materiaal dat onder zware belastingen en bij hoge temperaturen zijn vorm behoudt. Niet alleen voor zwaar verkeer, ook voor licht verkeer is beton een goede keuze. Beton wordt ook toegepast wanneer zware milieu-eisen worden gesteld, bijvoorbeeld als een verharding vloeistofdicht moet zijn.

Met beton minder onderhoud

Bij aanleg en reconstructie van de weginfrastructuur moet gekozen worden voor duurzame en onderhoudsarme constructies. Beton voldoet daaraan. Er moet namelijk niet alleen gekeken worden naar de aanlegkosten, maar ook naar de onderhoudskosten over langere termijn. Geen onderhoud betekent minder files, dus lagere maatschappelijke kosten.

Duurzame betonverhardingen

Betonverhardingen gaan lang mee, vergen weinig onderhoud en de aanleg is niet-vervuilend. Betonverhardingen zijn milieuvriendelijk omdat met gerecyclede materialen gewerkt kan worden en de constructie zelf ook gerecycled kan worden. Daardoor zijn minder natuurlijke grondstoffen nodig, wat gunstig is voor het milieu. Bij de aanleg van een betonverharding behoeft het materiaal niet te worden verwarmd. Dit bespaart brandstof. Vrachtwagens op een betonweg verbruiken minder brandstof dan op een asfaltweg.

Onderhoudsarme betonverhardingen

Betonverhardingen behoeven gedurende de lange technische levensduur (40 jaar of meer!) weinig onderhoud. Noodzakelijke reparaties zijn snel te herstellen met speciale mengsels met een korte verhardingstijd. Overbrugt zettingsverschillen Beton overbrugt gemakkelijk zettingverschillen in de ondergrond en voorkomt het opdrukken van de verharding door wortels van naburige beplanting.

Verantwoorde investering in betonverhardingen

Als behalve de aanlegkosten ook de onderhoudskosten gedurende de levensduur in afweging worden meegenomen, scoort beton beter dan andere materialen. De maatschappelijke kosten als gevolg van files door onderhoudswerkzaamheden worden dankzij gering onderhoud gedurende de levensduur tot een minimum beperkt.

Veilige betonverhardingen

Door de vormvastheid (geen spoor- of ribbelvorming) én de bestandheid tegen brandstoffen en oliën (geen verweking van de verharding) biedt beton een veilige oplossing. Betonverhardingen zijn blijvend stroef en de lichte kleur van het oppervlak reflecteert licht beter dan andere materialen.

Comfortabele betonverhardingen

Door de vlakheid en vormvastheid (geen spoor- of ribbelvorming) zijn betonverhardingen blijvend comfortabel. Betonverhardingen zijn bestand tegen doorgroei van boom-/rietwortels, en mollengangen tekenen zich niet af in het wegdek. In moderne betonwegen komen ongelijke voegovergangen niet meer voor!

Beton is toepasbaar voor alle typen wegen

Met alle typen wegconstructies bedoelen we ook letterlijk van autosnelwegen tot fiets- en kavelpaden; van doelgroepstroken voor vrachtverkeer tot busbanen en -haltes; van erfverhardingen tot platforms voor vliegtuigen; van rotondes tot voertuigkeringen. Betonverhardingen zijn niet alleen toepasbaar op zandgrond, maar ook in gebieden met een minder draagkrachtige ondergrond. Denk aan klei- en veengebieden.

Geluidreductie

Met een speciale oppervlakafwerking kunnen betonverhardingen worden voorzien van een geluidreducerende oppervlaktestructuur. Dit wordt uitgeborsteld beton genoemd. De geluidreductie bij hogere snelheden bedraagt ongeveer 2dB(A). Over de functionele levensduur van de weg zal uitgeborsteld beton gemiddeld stiller zijn dan ZOAB of tweelaags ZOAB. Uitgeborsteld beton is zeer geschikt voor wegen waar een lager snelheidsniveau heerst (80 km/uur). Het rolgeluid is dan ondergeschikt aan het motorgeluid. Dit geldt met name voor vrachtwagens.

Geen 28 dagen wachten!

Nog altijd bestaat het vooroordeel dat beton 28 dagen moet verharden voordat een verharding in gebruik genomen kan worden. De moderne betontechnologie maakt het mogelijk een verharding na circa drie dagen te belasten met licht verkeer en na zeven dagen kan al het verkeer worden toegelaten.