Scheuren in betonweg 660x440

Beheersing scheurvorming

Platen en voegen

Een ter plaatse gestorte betonweg wordt door middel van voegen opgedeeld in platen. Dit wordt gedaan om optredende krimpspanningen te concentreren in die voegen. Voorkomen wordt dat scheurvorming ontstaat op willekeurige plaatsen in de betonplaten. De voegen worden gezaagd in het verhardende beton, meestal over 1/3 van de betonhoogte. De overblijvende 2/3 is de plaats met de kleinste doorsnede in de betonweg en zal daar als eerste een scheur ontstaan. De krimpvoeg scheurt door.

Interlock

Door het onregelmatige patroon van zo'n scheur treedt interlock op. Deze Engelse term duidt aan dat links en rechts van de scheur het beton in elkaar blijft haken. De betonweg blijft op hoogte liggen. 
In zwaar belaste wegen worden tijdens het storten deuvels aangebracht ter plaatse van de krimpvoegen. Daarmee worden de beide platen aan weerszijden van de voeg op gelijke hoogte gehouden en worden hoogteverschillen in een betonweg voorkomen. De deuvels zijn voorafgaand aan het plaatsen gecoat om hechting aan het beton te voorkomen.