1 fietspad1

VENCON 2.0 - Ontwerpen, dimensioneren en detailleren

  • 25 oktober 2022
  • Ontwerp en uitvoering
  • Ontwerpen betonverharding

Dimensioneren is het ontwerpen van de dikte van een constructie en het rekenkundig toetsen hiervan. Het dimensioneren maakt deel uit van het totale ontwerpproces.

Hulpmiddel voor ontwerp en dimensionering Vencon 2.0

Het berekenen van de betonplaatdikte, inclusief de toetsing, kan plaatsvinden met het ontwerpprogramma voor ongewapende en doorgaand gewapende betonverhardingen Vencon 2.0. Ook verhardingsvarianten kunnen worden vergeleken. VENCON 2.0 is opgebouwd uit tabbladen en heeft standaard gebruikersprofielen voor een:

  • autosnelweg;
  • provinciale weg;
  • gemeentelijke weg;
  • plattelandsweg (landbouwweg of waterschapsweg);
  • busbaan.

Een gebruikersprofiel bevat ontwerpgegevens en -parameters voor de rubrieken Weg lay-out, Belastingen en Onderbouw en fundering. De gebruiker kan de standaardinstellingen wijzigen en opslaan.

Voorbeelden

We tonen u twee voorbeelden van het ontwerpen, dimensioneren en detailleren van een ongewapende betonverharding.

VOORBEELD 1 – Gemeenteweg

VOORBEELD 2 – HOV-busbaan (volgt)


Download VENCON 2.0