Rotonde luchtfoto

Kennisportaal BetonInfra

 • 30 november 2021

Betonverhardingen vormen samen met asfalt- en elementenverhardingen de belangrijkste verhardingsconstructies in Nederland. Kennis over het ontwerp, de aanleg en het beheer en onderhoud van deze verhardingen zijn in de afgelopen jaren vastgelegd in een groot aantal BetonInfra en CROW-publicaties, rapporten en infobladen. Deze kennis is essentieel voor de keuzes die ontwerpers en beheerders moeten maken vanaf de initiatieffase tot en met de fase van beheer en onderhoud van betonverhardingen.

Enkele jaren geleden heeft de CROW-werkgroep ‘Betonverhardingen’ alle bestaande kennisproducten ondergebracht in de CROW-kennismodule Betonverhardingen. De kennismodule vormt een belangrijke bron van kennis voor het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van betonverhardingen, maar is na enkele jaren aan actualisering toe. CROW heeft daartoe de kennismodule Betonverhardingen overgedragen aan BetonInfra. De huidige kennis wordt ontsloten via het Kennisportaal BetonInfra en zal het komende jaar worden geactualiseerd.

De informatie wordt gratis beschikbaar gesteld. Om een optimale werking van het Kennisportaal te ervaren (documenten als favoriet aanmerken of voor pagina-opmaak t.b.v een print) is een account benodigd. Aan het aanmaken van een account zijn geen kosten verbonden.

Beschikbare kennis

Welke kennis vindt u in het Kennisportaal BetonInfra?

 • Basisconstructies in beton;
 • Doorgaand gewapende betonverhardingen;
 • Voegen en voegafdichtingen;
 • Rotondes in cementbeton;
 • Wegdekeigenschappen;
 • Lijnconstructies;
 • Voertuigkeringen;
 • Wegverbredingen in cementbeton;
 • Uitvoering betonverhardingen;
 • Onderhoudsmaatregelen en reparatietechnieken;
 • Normen voor betonverhardingen;
 • Begrippenlijst;
 • Achtergronddocumenten.


Doelgroepen

De bijeengebrachte informatie in dit kennisportaal is van belang voor betrokkenen bij het voorbereiden en aanleggen van infrastructuurprojecten, zoals:

 • beslissers van infrastructurele projecten;
 • ontwerpers en specialisten van overheden, adviesbureaus en aannemers;
 • bestekschrijvers en tekenaars;
 • uitvoerenden;
 • toezichthouders;
 • technische beheerders en onderhoudsfunctionarissen.

Daarnaast kan de inhoud van zowel het Kennisportaal BetonInfra als de website Beton Goed op Weg gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden.

Ga naar het Kennisportaal BetonInfra