1 fietspad1

VENCON en EUROCODE

  • 14 november 2022
  • Eigenschappen

VENCON en EUROCODE

Aanleiding
Met enige regelmaat wordt door adviseurs, op verzoek van opdrachtgevers, gevraagd of met VENCON 2.0 een berekening van een betonverharding overlegd kan worden, die gebaseerd is op Eurocode 1 en 2, en daarmee voldoet aan de Europese constructienormen.

VENCON 2.0 is het dimensioneringsprogramma voor betonverhardingen en is in beheer bij BetonInfra.

Eurocode
In het overzicht van de onderdelen onder Eurocode 1en 2 wordt niet specifiek over verhardingsconstructies gesproken. Het enige raakvlak is de “EN 1991-2 Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen”. Hierin worden de standaard aslastbelastingen aangegeven om de brugconstructie (onder)delen uit te kunnen rekenen.
In VENCON wordt echter gebruik gemaakt van het werkelijk te verwachten aslastenspectrum.
Eurocode 1 gaat uit van gewapend of voorgespannen betonconstructies, waarbij de benodigde hoeveelheid wapening wordt uitgerekend en niet de eigenschappen van het beton-sec.

Vencon 2.0
In de betonwegenbouw wordt doorgaand gewapend beton (DGB), vezelversterkt beton of beton met boven- en/of onderwapening toegepast.
De laatstgenoemde twee worden vanuit VENCON benaderd als ongewapend beton (al of niet voorzien van deuvels en/of koppelstaven) en vallen daarmee niet onder ‘constructief beton’ volgens de Eurocodes.
Bij DGB wordt vanuit VENCON de vereiste betondikte bepaald en wordt zowel de wapening als de scheurwijdte gecontroleerd. De scheurwijdte mag echter relatief groot zijn i.v.m. de zeer grote dekking (bij centrale ligging: bijna halve constructiedikte). Deze dekking voldoet in de regel ruimschoots aan de eis in de Eurocode.

Veiligheidsmarge
Er wordt in VENCON gerekend met veilige waarden voor de sterkte-eigenschappen van beton en deze sterkte neemt zelfs in de loop der tijd verder toe waardoor er een grotere veiligheidsmarge ontstaat. Dat betekent dat binnen VENCON met een veiligheidsfactor van 1,0 gerekend kan worden. Voor “bezwijken” van een wegverharding bestaat namelijk geen gevaar, zoals bij het bezwijken van bruggen of gebouwen.

Conclusie
Uit bovenstaande kan worden opgemaakt dat berekeningen voor betonverhardingen met VENCON 2.0 niet hoeven, en kunnen, voldoen aan de Eurocode 1 & 2.