Omslag Hoogwaardig walsbeton

Hoogwaardig walsbeton

  • 14 december 2021

Hoogwaardig walsbeton (in het Engels: Roller Compacted Concrete (RCC) is een cementgebonden materiaal dat het gebruik van asfaltverwerkingsmachines mogelijk maakt om een verharding aan te leggen met eigenschappen (sterkte, duurzaamheid) vergelijkbaar met die van conventionele betonverhardingen. Hoogwaardig walsbeton is een wegverhardingsconstructie met nagenoeg dezelfde sterkte-eigenschappen en basisbestanddelen als conventioneel verdicht beton dat we gebruiken in de wegenbouw; namelijk goed gegradeerde toeslagmaterialen, bindmiddelen (cement) en water, maar dan in andere verhoudingen.

Hoogwaardig walsbeton mogen we niet verwarren met cementgebonden materialen die als fundering worden gebruikt. Deze mengsels hebben een soortgelijk uitgangspunt; een mix van aggregaten, cement (of een ander hydraulisch bindmiddel) en een kleine hoeveelheid water, te verdichten met behulp van walsen. In vergelijking met hoogwaardig walsbeton hebben deze mengsels echter een lager cementgehalte en daardoor een lagere sterkte. Bij hoogwaardige wegtoepassingen mogen we alleen materialen met een mechanische sterkte vergelijkbaar met die van normaal verdicht beton voor wegconstructies (druksterkte 25 MPa na 28 dagen) hoogwaardig walsbeton noemen.

De kennis over dit materiaal is verzameld en gepubliceerd door EUPAVE (European Concrete Paving Association).