Nieuwe betonverharding in tunnel van randweg Schiphol

  • Toepassingen
  • Wegen

In opdracht van Schiphol vernieuwt aannemer Heijmans de betonnen verharding in de tunnel van de Loevensteinse Randweg, de weg parallel aan de A4 die van de N232 naar Lang Parkeren en Schiphol loopt. De wegverharding in de tunnel komt lager te liggen zodat de tunnelhoogte weer voldoet aan de Europese norm.

Het aanleggen van de nieuwe betonnen verharding in de 600 m lange tunnel is vooral een logistiek ingewikkelde operatie. Het beton kan, vanwege de beperkte hoogte in de tunnel niet gekiept worden. Daarom staat de betonbak buiten de tunnel. Wanneer de kippers de bak gevuld hebben, brengt een mobiele kraan het beton in een bandauto. De bandauto brengt het beton naar de sidepaver in de tunnel, waarna het beton verwerkt kan worden.

Twee gescheiden tunnelbuizen

De tunnel op de Loevensteinse Randweg bestaat uit twee gescheiden buizen waar het verkeer in één richting doorheen rijdt (van en naar Schiphol). De buis naar Schiphol is zaterdag 9 september 2017 weer in gebruik genomen. De baan vanaf Schiphol zal vóór Kerstmis klaar zijn. Beide tunnels bevatten na de werkzaamheden één brede rijbaan van 3,54 m breed en een smallere rijbaan van 2,74 m breed. Deze laatste baan is enkel voor calamiteitenverkeer en onderhoud.
Om de verharding goed te laten hechten aan de tunnelvloer is deze eerst gefreesd. Vervolgens zijn er stekken in de tunnelvloer geboord en is er een wapeningsnet geplaatst. De nieuwe vloer is in de ene buis 170 tot 260 mm dik en in de andere buis 140 tot 230 mm. Het hoogteverschil in de verhardingen heeft te maken met het afschot van de afwatering. Gezien het hoogteverschil, en dus de wisselende dekking van de wapening, is aan het plaatsen van de afstandshouders van de wapening extra aandacht besteed zodat de dekking overal voldoende is.
Om het werk uit te kunnen voeren, is de tunnel opgedeeld in vier stroken: twee randstroken van respectievelijk 400 en 700 mm breed en de eerder genoemde rijstroken van 2,74 en 3,54 m breed. De eerste rijstrook is gestort terwijl op de naastliggende rijstrook nog geen stekken en wapening waren geplaatst. Zo kon de aanvoer van het beton eenvoudig plaatsvinden. Voor het storten van de tweede rijstrook wordt gebruik gemaakt van de uitgeharde eerste rijstrook.

Constructielangsvoegen en dilataties

Voor een extra goede hechting is de tunnelvloer voor het storten vochtig gemaakt. Het gebruikte beton is van betonsterkteklasse C35/45. Tussen de vier betonstroken zitten in totaal drie constructielangsvoegen. Om de 22 m zijn er ook nog dilatatievoegen aangebracht. Deze voegen corresponderen met de lengte van de tunnelelementen zodat de verharding bij eventuele werking van de tunnelmoot kan meebewegen. De wapening loopt uiteraard niet door ter hoogte van de dilatatievoeg.

September 2017

Relevante artikelen