Provinciale weg 660x440

Provinciale wegen

Grote delen van het provinciale wegennet zijn in het verleden aangelegd in beton. Deze verhardingen bestonden meestal uit ongewapende betonplaten zonder deuvels in de dwarsvoegen en koppelstaven in de langsvoegen. Hoewel de meeste van deze verhardingen constructief nog uitstekend voldeden, zorgden de voegovergangen voor overlast. Veel van deze betonverhardingen zijn daarom in de loop van de jaren overlaagd met asfalt of gereconstrueerd.

Tegenwoordig worden provinciale betonwegen uitgevoerd in ongewapend beton met deuvels en koppelstaven. Het oude probleem van de ongelijkmatige ligging van de platen behoort hiermee tot het verleden. Ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn het toepassen van uitgeborsteld beton en het gebruik van vezelbeton. Uitgeborsteld beton heeft een circa 2 dB lagere geluidsemissie dan standaardbeton. De ervaring met proefvakken leert dat deze lagere geluidsemissie ook na jaren van gebruik in stand blijft. Met vezelbeton kunnen veel grotere plaatlengten worden gerealiseerd. Het aantal dwarsvoegen neemt hierdoor aanzienlijk af.