Stedelijke wegen 1425x475

Stedelijke wegen

Op gemeentelijke wegen worden binnen en vooral buiten de bebouwde kom betonverhardingen toegepast. Zeker op wegen met hoge belastingen door zwaar landbouwverkeer zijn betonverhardingen een goede optie. Net als op provinciale wegen is de meest geschikte constructieve een ongewapende betonverharding met deuvels. Voor een langblijvende stroefheid en geluidreductie is een uitgeborsteld oppervlak een duurzame oplossing. Deze afwerkingstechniek is onder meer toegepast op de Oost Veluweweg in Apeldoorn.