Leuven 2007 1159

Wegverbredingen

Beton kan, behalve in nieuwbouwsituaties, ook worden toegepast bij de verbreding van bestaande beton- én asfaltverhardingen. Al sinds de jaren tachtig worden in Duitsland goede ervaringen opgedaan met het verbreden van asfaltverhardingen met beton. De vertaling van de Duitse naar de Nederlandse praktijk is beschreven in CROW-publicatie 286 'Wegverbredingen in cementbeton' Hierbij is naar zowel technische als economische aspecten gekeken. Er zijn voorbeelden uitgewerkt voor een rijksweg, een provinciale weg en een busbaan.

LCC-benadering

De voorbeelden in CROW-publicatie 286 laten zien dat een wegverbreding in beton een duurzame oplossing vormt. Op basis van een levenscyclusanalyse (LCA) kan worden aangetoond dat een betonnen variant goed scoort op milieukosten. Een integrale kostenbenadering (life cycle costs of LCC) laat zien dat een betonnen variant kosteneffectief is. Meer informatie staat in het onderdeel 'Wegverbredingen in cementbeton' in de kennismodule Betonverhardingen.