01 rotonde2

Machinaal aanleggen: als het echt vlak moet zijn

Wanneer een opdrachtgever de vlakheid van de verharding zeer belangrijk vindt, doet hij er goed aan in het bestek voor te schrijven dat de verharding machinaal moet worden aangelegd. Machinaal aanleggen van beton geeft een betere vlakheid dan handmatig aanleggen.

In de wegenbouw (wegtype 2 t/m 6, CROW-publicatie 147) geldt een maximale afwijking van de vlakheid van 5 mm. Voor wegtype 1 is dit zelfs 3 mm. Ook voor busstations en busbanen geldt dezelfde maximale afwijking. Om met handmatig aanleggen binnen de 5 mm te blijven, is niet eenvoudig, stelt betonwegendeskundige George Jurriaans. "Dat lukt alleen zeer ervaren wegenbouwers." Met machinaal aanleggen is daarentegen een maximale afwijking van 5 mm makkelijk haalbaar. "Ervaren partijen lukt het zelfs om binnen de 3 mm te blijven."

In bestek voorschrijven

Wanneer een opdrachtgever vlakheid belangrijk vindt, moet hij zeker in het bestek voorschrijven dat het project machinaal wordt aangelegd, vindt Jurriaans. Dat heeft dan wel consequenties voor de totale kostprijs. Een dure machine op een klein project is immers duurder dan handmatig aanleggen. Vanaf welk oppervlak machinaal aanleggen interessant is, is op voorhand niet te zeggen. Dat hangt onder andere af van het type slipformpaver, de vorm van de verharding en welke andere objecten in het project verwerkt moeten worden, zoals banden, molgoten en waterkolken.

Dichtheid van beton

Naast de vlakheid is ook de verdichting van belang; er mag geen verschil tussen machinaal en handmatig ontstaan. De betonkwaliteit tussen handmatig en machinaal is weliswaar gelijk, maar bij handmatig aanleggen zal eerder voor een hulpstof (superplastificeerder) gekozen worden om het beton beter verwerkbaar te maken. Op zich is dit geen enkel probleem, alleen moet het beton voldoende stijf blijven wanneer het onder afschot wordt gelegd. Ook het nabehandelen van dit beton vraagt extra aandacht. Het toevoegen van een plastificeerder verhoogt de kans op bleeding (waterafscheiding aan het oppervlak van de verharding). Er moet later dan normaal een curing compound op de verharding aangebracht worden. "Het toevoegen van een plastificeerder verandert altijd je curingstrategie", zegt Jurriaans.

BetonInfra Nieuwsbrief, maart 2016