Stiller beton grinding

Nieuwe betonnen wegdekken beduidend stiller

Bij de aanleg van de HOV-buslijn op de Huizingalaan in Eindhoven in 2015 zijn twee proefvakken aangelegd waarbij de verwachting is dat deze betonverhardingen minder geluid produceren. Op de proefvakken zijn onlangs geluidmetingen uitgevoerd.

De twee proefvakken op de Huizingalaan liggen tussen de rotonde met de Rijssellaan en de kruising met de Roubaixlaan. Elk vak is 50 m1 lang. Voor en na de proefvakken ligt een standaardconstructie busbaan met een oppervlak van uitgeborsteld beton, die de gemeente Eindhoven ook op andere busbanen in de stad toepast.

GUB en NGCS

Het eerste proefvak heeft een oppervlak van Geoptimaliseerd Uitgeborsteld Beton (GUB) met een korrelgrootte van 3-5 mm en een uitborsteldiepte van 1 mm. Op het tweede proefvak is in eerste instantie de standaardconstructie aangelegd zonder uit te borstelen. In plaats van uitborstelen is een textuur aangebracht door middel van grinding. Dit wegdektype staat bekend onder de naam Next Generation Concrete Surface (NGCS). In België en de Verenigde Staten zijn hiermee al succesvolle proeven gedaan wat betreft de reductie van geluid. Het NGCS-wegdek bestaat uit een combinatie van langsgroeven (grooving) en diamantslijpen (grinding). Er wordt een negatieve textuur geslepen in het oppervlak met telkens 1 grove diepe groef en 4 fijne ondiepe groefjes. De grove groef is 3,5 mm diep. De vier ondiepe groefjes zijn 1,5 mm diep. De ruimte tussen twee diepe groeven is ongeveer 20 mm. Daartussen liggen dus de vier ondiepe groeven.

Geluidmetingen

Op deze proefvakken zijn onlangs geluidmetingen (CPX en SPB-metingen) uitgevoerd. Uit de CPX-meting blijkt dat het proefvak met GUB 2 dBA minder geluid produceert dan de standaardconstructie met het oppervlak van uitgeborsteld beton, die geldt als referentieverharding. De NGCS-verharding scoort zelfs 5 dBA minder dan de referentieverharding. Bij de SPB-meting komen soortgelijke cijfers naar boven. Bij deze meting worden de verhardingen vergeleken met een asfaltverharding. Het blijkt dat de standaardconstructie met een uitgeborsteld oppervlak 1 dBA meer produceert dan een asfaltverharding. Het GUB-proefvak produceert 1 dBA minder dan het asfalt. Ook bij de SPB-meting komt het NGCS-wegdek als beste uit de bus met 4 dBA minder geluid dan de referentieverharding van asfalt.

Conclusie en kosten

De conclusie is dat GUB en NGCS een goede bijdrage leveren bij geluidreductie en dat NGCS een goede methode is om ook toe te passen op bestaande betonwegen. Via grooving en grinding ontstaat er een nieuw oppervlak dat minder geluid veroorzaakt met rijdend verkeer. Een machine die dit uitvoert kan 700 tot 1.000 vierkante meter wegdek per dag bewerken. De kosten van grooving en grinding kunnen worden opgevraagd bij aannemers betonwegen.

Bij een CPX-meting wordt met een aanhanger over het wegdek gereden waarbij tegelijkertijd de snelheid en het geluidniveau dicht bij de band en het wegdek wordt gemeten. De SPB-meting meet vanuit een vaste positie een groot aantal voertuigen uit het bestaande verkeer en legt het maximale geluidniveau en de voertuigsnelheid vast.