Grinding busbaan E Indhoven

2 à 3 dB(A) minder geluid met groeven in betonweg

Wanneer een betonnen wegdek - dat is afgewerkt met een bezemstreek - wordt voorzien van diepe en ondiepe groeven, ligt het geluidsniveau 2 à 3 dB(A) onder het geluidsniveau van een wegdek met (fijn) gebezemd beton. Dat blijkt uit een onderzoek in Goirle (Nbr).

In 2017 is de Turnhoutsebaan nabij de Poppelseweg in Goirle over 468 meter vernieuwd. De bestaande asfaltverharding is hierbij verwijderd en vervangen door een nieuwe betonnen verharding die afgewerkt is met een fijne bezemstreek. Bewoners ondervonden echter meer geluidsoverlast dan bij de oude verharding. Om terug te gaan naar het geluidsniveau van 2016 werd de firma Robuco gevraagd de textuur van het wegdek aan te passen door middel van grooving en grinding.

Next Generation Concrete Surface

Een wegdektype dat op deze manier behandeld is, staat bekend onder de naam Next Generation Concrete Surface (NGCS). Het bedrijf slijpt daarbij een negatieve textuur in het oppervlak met telkens één grove diepe langsgroef en vier fijne ondiepe langsgroeven. De grove groeven liggen ongeveer 18 mm uit elkaar en zijn 4 mm diep. De vier ondiepe groefjes liggen tussen de grove groeven en zijn 1,5 mm diep.

Twee manieren van geluidsmeting

Om te testen of deze techniek voldoende werkt om het geluid te reduceren, is op de Turnhoutsebaan een proefvak aangelegd met een lengte van 50 meter. Het Team Metingen en Onderzoek van de Omgevingsdienst Midden- West Brabant (OMWB) heeft hierna geluidsmetingen uitgevoerd en vergeleken met het gebezemd beton en dicht asfaltbeton. Het geluid is op twee manieren gemeten: via een CPX-meting en via een SPB-meting. Bij een CPX-meting wordt met een aanhanger over het wegdek gereden waarbij tegelijkertijd de snelheid en het geluidsniveau dicht bij de band en het wegdek oftewel het rolgeluid wordt gemeten. Bij de SPB-meting wordt vanuit een vaste positie langs de weg een groot aantal voertuigen uit het bestaande verkeer gemeten en worden het maximale geluidsniveau en de voertuigsnelheid vastgelegd.

Lucht kan ontsnappen via de groeven

Uit deze metingen bleek dat het NGCS-proefvak ongeveer 2 à 3 dB(A) minder geluid produceert dan een wegdek met het onbehandelde gebezemd beton. De geluidsreductie was voldoende waarna ook de rest van de nieuwe verharding is aangepakt. Volgens Pascal Buys van Robuco nemen de groeven het geluid op dat wordt geproduceerd door het ontsnappen van de lucht tussen wegdek en band gedurende het rijden. De diepe groeven vangen daarbij vooral de hoge tonen op die als meest storend worden ervaren.

Blijvend voordeel van gegrind beton

Verder constateert OMWB dat de nieuwe situatie een blijvend voordeel heeft ten opzichte van het asfalt, zelfs als er rekening wordt gehouden met een verhoogde verkeersintensiteit als gevolg van groei van het verkeer. In 2017 zal volgens de OMWB de geluidsbelasting bij de woningen vanwege het gegrinde beton circa 2 dB lager uitkomen dan de situatie van 2016 met het (grotendeels) versleten wegdek bestaande uit asfalt.

Overigens zegt het geluidsniveau niet altijd alles over de ondervonden geluidsoverlast, merkt Gerald van Grunsven van de OMWB op: “Het geluidsspectrum van beton is duidelijk anders dan dat van asfalt waardoor het geluidsniveau niet altijd een goede indicatie is van de ervaren geluidshinder”. Een stillere weg (in decibellen) hoeft dus door omwonenden niet per definitie als stiller te worden ervaren.