1425x475m content formfield files articleform 345 edf839

Betonweg N260 na schuren 50 procent stroever

35 jaar na aanleg werd de Brabantse N260 van Gilze naar Alphen te glad. Na schuren is de stroefheid met bijna 50 procent toegenomen en voldoet de weg weer ruimschoots aan de gestelde normen.

In 1980 is de N260 uitgevoerd in beton. In de 35 jaar die volgden is er nauwelijks onderhoud nodig geweest aan het wegdek. Door het intensief gebruik werd het wegdek afgelopen jaar echter te glad. De wrijvingscoëfficiënt was 0,35 (proef 72 RAW 2015), bleek uit een meting, terwijl die groter moet zijn dan 0,47. Voor de provincie Noord-Brabant was de meting aanleiding de weg op te laten ruwen. Straalbedrijf Van Gompel uit Bergeijk werd gevraagd de verharding te broucharderen. Hierbij wordt het wegdek bewerkt met diamantschijven en borstels van hardmetaal.

Unimog met vijf schuurkoppen

Speciaal voor grote oppervlakten heeft Van Gompel een frame met vijf schuurkoppen gebouwd aan de voorkant van een Unimog. Hiermee kan het bedrijf 4,16 m breed in één werkgang slijpen en schuren. De maximale capaciteit van deze machine is 5.000 m2 per uur. Voor smallere wegdekken kunnen de buitenste schuurkoppen opgeklapt worden waardoor er een werkbreedte van 2,5 m overblijft. Hiermee is de machine ook bruikbaar op bijvoorbeeld fietspaden.

Doel van het schuren is het terugbrengen van textuur op de verharding door het opruwen van de steenslag. Aan de voorkant van de schuurkoppen zijn sproeiers bevestigd die het wegdek nat maken. Het water zorgt voor binding van het stof tijdens het schuren en koelt de beitels. Achter de Unimog rijdt een veeg/zuigwagen. Deze wagen sproeit onder hoge druk water op het beton en zuigt alle losse materialen op. Per m2 wordt er ongeveer 1 kg steen en cement van de verharding verwijderd.

Twee metingen voor stroefheid

Direct na het schuren en zes weken later wordt de gladheid gemeten. Hierbij wordt gekeken of de bewerking resultaat heeft gehad. De eerste meting betreft een nulmeting. De meting na zes weken geeft het definitieve eindresultaat aan. De praktijk leert dat de eerste twee weken na schuren de stroefheid iets afneemt omdat de scherpe kantjes van de stenen afvlakken. De tweede meting na zes weken moet aantonen dat de stroefheid stabiel is. De stroefheid op de N260 bleek na de tweede meting 0,53 te zijn, de helft meer dan vóór het onderhoud.

BetonInfra Nieuwsbrief, maart 2016