04 nabehandelen curing compound 660x440

Goede nabehandeling beton essentieel

Ook nadat jong beton ogenschijnlijk is verhard, is een goede nabehandeling essentieel.

In vers beton zit een grote hoeveelheid water dat nodig is voor de chemische reactie met cement (de hydratatie). Hieruit ontstaat het verharde cementsteen. Bij droog weer, met name bij lagere luchtvochtigheid, zal het water aan het oppervlak verdampen. Na de initiële hydratatie en daardoor hogere porositeit van de buitenste zone, neemt deze verdamping alleen maar toe. Hierdoor gaat het vochtgehalte in de buitenste zone van het beton omlaag. Dit effect wordt nog eens versterkt door wind en zonneschijn. Door deze verdamping kan de hydratatie vroegtijdig stoppen, wat leidt tot poreuze en stuivende betonoppervlakken die minder sterk en minder duurzaam zijn. Het verdampen kan worden voorkomen door het beton na te behandelen. Het zorgt ervoor dat er water beschikbaar blijft voor de hydratatie.

Vormen van nabehandelen

Afdekken

Een adequate manier van nabehandeling is het afdekken van het oppervlak met folie, isolerende matten of een natte jutedeken. Daarbij moet erop worden gelet dat de bedekking goed afsluit, vooral bij de overlappingen. Bij toepassing van plastic folie bestaat de kans dat er lucht tussen de folie en het beton terechtkomt. Daarmee bestaat er nog altijd kans op uitdroging. Wapperende zeilen lijken op nabehandeling, maar zijn dat niet.

Curing compound

Het is ook mogelijk een curing compound aan te brengen. Dit vormt een gesloten film op het betonoppervlak. Het toepassen van een curing compound is alleen doeltreffend als het juiste middel met de juiste apparatuur, op de juiste wijze is aangebracht. Niet alle curing compounds hebben dezelfde werking. Het goed lezen van de gebruikershandleiding is daarom erg belangrijk. Voor de apparatuur geldt dat bijvoorbeeld een drukspuit om onkruid mee te lijf te gaan niet altijd bruikbaar is. De nozzle (het spuitstuk) moet geschikt zijn voor de vloeistof met een bepaalde viscositeit. In de praktijk is dit goed waarneembaar: er moet een wijde nevel uit de spuitmond komen en niet een klein straaltje.

Duur nabehandeling

Er kan ook worden nabehandeld met water: door constant water op het oppervlak te vernevelen of door horizontale oppervlakken onder water te houden. Om beschadiging te voorkomen, kan deze methode alleen worden toegepast als het beton enigszins is opgesteven. Verder moet het oppervlak volledig en permanent nat worden gehouden om lokale temperatuurverschillen te voorkomen. Omdat de reactie van het cement en water langere tijd duurt, moet ook het nabehandelen lang genoeg worden volgehouden. Hoelang is afhankelijk van de sterkteontwikkeling en de voorgeschreven verhardingsklasse volgens NEN EN 13670.

BetonInfra Nieuwsbrief, juli 2016