04 spatten 660x440

Uitzetten van beton

Uitzetting betonplaat berekenen

Hoe bereken je de uitzetting van een betonplaat, van - 5 °C naar + 35 °C ?
Elk materiaal is onderhevig aan uitzetten en krimpen door verwarming en door koeling. Deze vormverandering wordt uitgedrukt in de thermische uitzettingscoëfficiënt per °C.

Voor beton is de thermische uitzettingscoëfficiënt afhankelijk van het gebruikte toeslagmateriaal:

  • voor gewoon grindbeton: 12 x 10-6 per °C;

  • voor beton met harde kalksteen: 8 x 10-6 per °C;
  • 
voor beton met licht toeslagmateriaal: 7 tot 11 x 10-6 per °C. Hier is de variatie in soort toeslagmateriaal vrij groot. Lichtbeton wordt in de wegenbouw overigens niet of nauwelijks toegepast.

Lengteverandering door temperatuurverschil

Stel dat we de lengteverandering van een 10 m lange grindbetonplaat willen bepalen tussen - 5 en + 35 °C, een temperatuurverschil van 40 °C.

Per meter geldt: 40 (12 x 10-6) = 0,48 mm. Voor de 10 m lange betonplaat is het lengteverschil dus 4,8 mm.
Als de plaat wordt gestort bij een temperatuur van omstreeks 15 °C bedraagt het temperatuurverschil + en – 20 °C. De verlenging en verkorting bij een 10 m lange betonplaat is dan 2,4 mm.
De benodigde breedte van de voegconstructie is onder meer afhankelijk van de plaatlengte en de temperatuur bij aanleg.