Aanbrengen voegen 2 660x440

Zagen van beton

Elke constructie is onderhevig aan krimpen en uitzetten, ook betonconstructies. In de betonwegenbouw wordt hiermee rekening gehouden. Als een betonweg is gestort, treden verschillende soorten krimp op, onder meer verhardingskrimp en temperatuurkrimp.

Volumevermindering

Bij verhardings- of chemische krimp is het volume van de hydratatieproducten (reactie cement en water) kleiner dan de som van het volume van water en cement. Bij beton met een zeer lage water-cementfacor wordt door de toenemende hydratatie het beschikbare water langzaam opgebruikt. Dit inwendige 'uitdrogingsproces' leidt tot een volumevermindering van de cementsteen en een meetbare krimp van het beton.
 Beton kan ook verkorten door temperatuurverlaging. Temperatuurspanningen ten gevolge van het afkoelen van het beton kunnen de oorzaak zijn van scheurvorming.

Trekspanningen

Door enerzijds uitdroging en anderzijds afkoeling bijvoorbeeld gedurende de nacht, kan een zodanige vormverandering ontstaan dat de optredende trekspanningen de beperkt aanwezige treksterkte overschrijden. Als er grote temperatuurverschillen worden verwacht, moet het beton in de kritische periode beschermd worden tegen grote afkoeling.


Jong beton kent een kritische periode van geringe vervormbaarheid. In de eerste 5 tot 20 uur na het storten is nog weinig sterkte aanwezig, terwijl de vervormbaarheid afneemt. Heel kleine vervormingen kunnen dan al tot scheuren leiden. In die tijdspanne moeten de voegen gezaagd worden.

Tijdstip van zagen

De uitvoerder en de betontechnoloog kunnen goed bepalen wanneer er gezaagd kan worden. Bij krimp zoekt de betonverharding de weg van de minste weerstand en zal gaan scheuren onder de inmiddels gezaagde voeg, en dat is precies de bedoeling. 
Een zaagmachine is tegenwoordig de meest toegepaste methode om voegen aan te brengen in een betonverharding. Zo ontstaan goede ongewapende betonverhardingen.