04 spatten 660x440

Flexibele uitzetvoeg houdt betonnen fietspad vlak

Een hittegolf kan het opspatten van een betonnen fietspad veroorzaken. Ook na vele jaren kan er alsnog een opbolling ontstaan die onprettig of onaangenaam is. Het aanbrengen van een blijvend flexibele voeg in bestaande en nieuw aan te leggen fietspaden is de oplossing.

In het huidige klimaat komen naar verwachting steeds vaker hete dagen en warme zomers voor. Bij het onderhoud en ontwerpen van betonverhardingen moet hiermee rekening worden gehouden. Tijdens warm weer zet een betonnen fietspad uit en wordt de uitzetvoeg kleiner. Als de plaat weer afkoelt, wordt deze naad nauwelijks groter. De verkorting bij krimp verdeelt zich immers over de ingezaagde krimpnaden.

Uitzetting belemmerd

Deze krimpnaden kunnen zich vervolgens aan de boven- en onderzijde vullen met zandkorrels en fijn grind. Als de uitzetvoeg gevuld is met hard materiaal, zoals grind, ontstaat het risico dat bij een volgende hitteperiode de uitzetting wordt belemmerd. Het gevolg is een omhoogstuwing van de betonnen platen. De wegbeheerder dient daarom met enige regelmaat inspecties uit te voeren op de uitzetvoegen. Waar nodig moet het bestaande voegmateriaal worden verwijderd.

Blijvend flexibele voeg

Om te voorkomen dat er harde materialen in de uitzetvoeg komen, heeft Schagen Infra een blijvend flexibele uitzetvoeg (dilatatiestrip) ontwikkeld. Deze voeg is blijvend goed indrukbaar, in tegenstelling tot een koudasfaltvoeg die op den duur hard blijft. De werking is daardoor duidelijk zichtbaar. Dit vergemakkelijkt het beoordelen van de voeg tijdens weginspecties. Bij aanleg van nieuwe fietspaden en andere betonnen verhardingen met grote lengtes kunnen deze flexibele uitzetvoegen in het ontwerp opgenomen worden.

Voordat het rubberprofiel in de voeg geplaatst wordt, moet de bestaande voeg schoon zijn. Te allen tijde moet voorkomen worden dat er vuil in de uitzetvoeg komt. Het flexibele voegprofiel wordt tot 10 millimeter onder de bovenkant van de betonverharding geplaatst, zodat verkeer comfortabel over de verharding rijdt. Blijkt na een weginspectie dat het profiel in elkaar gedrukt zit en er dus spanning op staat, dan is het profiel gemakkelijk te verwijderen om de betonverharding op te zagen. Het voegprofiel is opnieuw te gebruiken als het niet beschadigd is.

Tijdens de hittegolf in de zomer 2018 besteedde RTL Nieuws aandacht aan dit onderwerp. Wim Kramer gaf hierin een toelichting op betonnen fietspaden. Kijk terug op RTLNieuws.

Poster Storten tijdens warme perioden

In zijn algemeenheid geldt dat voor het storten tijdens warme perioden speciale maatregelen genomen dienen te worden om opspatten te voorkomen. Hiervoor heeft Betonhuis-Betonmortel een poster ontwikkeld.

De poster kunt u downloaden vanaf de website Betonhuis Betonmortel.