Venlo bijzonder transport

Brandstofbesparing op betonverhardingen

Brandstofverbruik wordt niet alleen beïnvloed door het voertuig (type motor, aerodynamisch profiel, banden) maar ook door de wegverharding waarop het voertuig rijdt. De factoren die verband houden met het oppervlak van het wegdek zijn de vlakheid, de oppervlaktestructuur en doorbuiging. Oppervlaktestructuur en vlakheid kunnen voor een asfalt- en betonverharding identiek zijn (bij aanleg). Dit is niet het geval voor de doorbuiging van de wegverharding.

Verschillende onderzoeken wijzen op een brandstofbesparing van circa 2% indien vrachtverkeer op een betonverharding zou rijden in plaats van een asfaltverharding.

Informatie over brandstofbesparing is te vinden in de BetonInfra-factsheet Minder brandstofverbruik


Relevante artikelen