Bermcrete

Waterdoorlatende verhardingen

Waterdoorlatende verhardingen zijn essentieel voor regenwaterbeheer: het oppervlaktewater wordt ofwel geïnfiltreerd in de bodem ofwel via een waterbuffer met vertraging afgevoerd. Meer informatie over wateropslag en -infiltratie is te vinden in de EUPAVE-publicatie ‘Concrete roads: a smart and sustainable choice

Concrete roads: a smart and sustainable choice