Overstroming 1024901 pxhere com

Betonwegen: bestand tegen overstromingen

Aanpassing aan klimaatverandering doen we door onze gebouwen en infrastructuur toekomstbestendig te maken, we ontwerpen ze op zo'n manier dat ze bestand zijn tegen het veranderende klimaat van de toekomst.

Het effect van klimaatverandering op wegen en voetpaden

De twee belangrijkste gevolgen van klimaatverandering die van invloed zullen zijn op wegen, zijn een toename van temperatuur en neerslag. Het Europese wegennet zal hierdoor naar verwachting onder druk komen te staan: overstromingen, erosie van taluds en funderingen, verlies van de betrouwbaarheid van de wegenstructuur en het wegdek.

Oplossingen in beton

Betonverhardingen hebben een lange levensduur en zijn bestand tegen veranderingen in temperatuur en vochtigheid. De stijfheid van beton blijft constant, en beton heeft geen last van verzakking of spoorvorming. In feite is het betonoppervlak robuust en behoudt in de tijd zijn eigenschappen (microtextuur, macrotextuur, ruwheid en stroefheid), onafhankelijk van klimaatinvloeden.

Lees meer hierover in de EUPAVE position paper

A resilient road network for adaptation to climate change