R Ecycling Weg van de Toekomst Oss 2

Betonwegen worden hergebruikt

Beton wordt gemaakt van lokale grondstoffen en is 100% recyclebaar. Beton dat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, kan worden vergruisd om granulaten (zand en grind) te leveren voor gebruik in nieuw beton of in andere cementgebonden of ongebonden toepassingen zoals wegfunderingen. In alle gevallen worden natuurlijke hulpbronnen bespaard. Voor betonsamenstellingen met een toepassing in de wegenbouw kunnen CO2-arme cementsoorten worden toegepast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van secundaire materialen (vliegas, slakken) die uit andere industrieën worden gerecycled, maar wat resulteert in gelijke prestaties. Hierbij dient men wel rekening te houden met functionele eisen aan de betonverharding.

Meer informatie over hoe betonwegen kunnen worden gerecycled, is te vinden in de BetonInfra-factsheet 100% circulair

Relevante artikelen