Voertuigkering4

Betonwegen vereisen minder onderhoud

Wereldwijd zijn er heel wat publicaties over de problematiek van LCCA beschikbaar, in verschillende mate van gedetailleerdheid. De EUPAVE-publicatie A guide on the basic principles of Life-Cycle Cost Analysis (LCCA) of pavements gaat in op de principes en procedures op het gebied van verhardingen, ongeacht het type verhardingsmateriaal, de betrokken wegbeheerder of het betrokken land.

De publicatie zal in de loop van 2022 in het Nederlands worden aangeboden.

Download: A guide on the basic principles of Life-Cycle Cost Analysis (LCCA) of pavements