Rotonde in één weekend verduurzaamd met beton

  • Toepassingen
  • Rotondes

In Vleuten heeft de gemeente Utrecht twee rotondes verduurzaamd met een in het werk gestorte betonnen rammelstrook. De rotondes gingen op vrijdagavond 20.00 uur dicht en waren op maandagochtend 06.00 uur weer beschikbaar voor het verkeer.

Door de hoge verkeersintensiteit op deze rotondes lagen veel prefab elementen in de bestaande rammelstroken niet meer op hun oorspronkelijke plaats waardoor de verkeersveiligheid in het gedrang kwam. Provincie Utrecht heeft daarom BKB Infra de opdracht gegeven de rammelstrook te vervangen door een in het werk gestorte 25 cm dikke betonnen rammelstrook.

Geïntegreerde rotondeband

De eerste rotonde (Rivierkom/Stroomrugbaan/Liesgrassingel) werd op vrijdagavond 19 november afgesloten. Na het verwijderen van de elementen en het asfalt is een 1,80 m brede in situ rammelstrook aangelegd met een geïntegreerde rotondeband. Er is gebruik gemaakt van beton (betonsterkteklasse C35/45) met portlandcement (CEM I) wat een snelle verharding geeft van het beton. Na het aanbrengen van nieuw asfalt kon de rotonde op maandagochtend 22 november weer open.

Printprofiel van cobblestone

De tweede rotonde (Het Zand/Langerakbaan) is van 10 tot en met 13 december aangepast en heeft een rammelstrook van 3,00 m breed. Bij beide rotondes is gekozen voor een printprofiel van cobblestone dat na het storten in het net aangetrokken beton is aangebracht. Vóór het printen uit is de 30 cm geïntegreerde rotondeband ingeschuurd zodat deze strook een veilige en optimale verbinding vormt tussen asfalt en rammelstrook.

December 2021

Relevante artikelen