Fietspaden op Texel in beton

  • Toepassingen
  • Fiets- en voetpaden

In vier fases wordt 32 km toeristisch fietspad op Texel vernieuwd en uitgevoerd in beton.

De gemeente Texel heeft het beheer en onderhoud van 32 km toeristisch fietspad overgenomen van Staatsbosbeheer. In vier jaar tijd wordt er steeds een cluster van fietspaden vernieuwd. In de winter van 2020/2021 is het fietspad door de Eierlandse duinen met een lengte van 7,3 kilometer gerealiseerd. Deze winter (2021/2022) wordt 8 km fietspad ten zuiden van Koog veilig en duurzaam gemaakt. De voorbereidingen voor het derde cluster in 2022/2023 zijn ook al gestart.

De huidige asfalt-, klinker-, tegels- en schelpenverhardingen worden vervangen door duurzaam beton en de fietspaden worden daar waar mogelijk breder gemaakt zodat ze veiliger zijn. Aannemer Van der Meer verwijdert de bestaande verhardingen en waar nodig struikgewas en enkele bomen. Waar bomen gekapt worden, vindt elders herplant plaats. In de winter van 2023/2024 zullen alle fietspaden van voormalig Staatsbosbeheer vernieuwd zijn. Ook enkele aanliggende gemeentelijke fietspaden zijn dan meegenomen in de verduurzaming.

3 tot 3,5 m breed

De fietspaden worden verbreed naar 3 meter en 3,5 meter, daar waar de natuurregels dit toestaan. Beperkingen ten gevolge van de ligging in Natura2000-gebieden zorgen ervoor dat sommige delen van fietspaden niet verbreed worden. In natuurgebieden wordt gebruik gemaakt van speciale roterende rupsdumpers die binnen de breedte van het cunet grondstoffen aan- en afvoeren. Op deze manier wordt er zo min mogelijk natuur beschadigd.
Na het storten van het beton worden de bermen opnieuw aangevuld tot aan de betonverharding. Hiervoor dient het beton goed uitgehard te zijn zodat de machines het fietspad op kunnen. Als de bermen weer netjes aangevuld zijn met aarde, worden de vernieuwde fietspaden vóór de meivakantie in gebruik genomen zodat toeristen gedurende het vakantieseizoen geen last hebben van werkzaamheden aan de fietspaden.

30 procent minder CO2

Het speciaal voor dit project geproduceerde beton levert 30 procent minder CO2-uitstoot op. In de samenstelling is 70 procent van het portlandcement (CEM I) vervangen door hoogovencement (CEM III). Om de verharding toch vorst-dooibestendig te maken is er aan het beton een luchtbelvormer toegevoegd. Voor deze milieuvriendelijke en duurzame aanpak heeft de provincie Noord-Holland een subsidie verleend van ruim een miljoen euro. Piet Conijn - vanuit de gemeente Texel verantwoordelijk voor de aanpassingen van de fietspaden - is in zijn nopjes met de nieuwe betonnen fietspaden: “De fietspaden waren in een erbarmelijke staat. Nu kunnen ze weer jaren mee en kunnen toeristen volop genieten van ons mooie eiland.”

December 2021

Relevante artikelen