Lage MKI van project? Of kiezen voor duurzame keten?

  • Toepassingen

Een lage MKI-waarde. Daar draait het om bij de aanbesteding van infrawerken. Maar op projectbasis sturen op een lage MKI betekent lang niet altijd dat de totale productieketen op de meest duurzame manier functioneert.

Het ontbreekt vaak aan een integrale benadering van duurzaamheidsvragen waardoor je winst op projectniveau juist op landelijk of mondiaal niveau een verlies geeft. Belangrijk is om bij de uitvraag al keuzes te maken. Wat levert de duurzaamheidsvraag op voor het project en wat betekent dit voor de duurzaamheid van de keten, de beschikbaarheid van grondstoffen en de functionaliteit van het eindproduct in relatie tot de gebruiksperiode.

Verschuiving van grondstoffen

Een mooi voorbeeld is de toepassing van geopolymeren. Deze kunnen zeker bijdragen aan een CO₂-reductie. Maar dan moet er wel gebruik worden gemaakt van andere grondstoffen dan die nu al volledig worden toegepast in de cement- en betonindustrie, zoals slak en poederkoolvliegas. Anders is er alleen sprake van een verschuiving van grondstoffen.

Nederlands beton lage CO2-emissie

Beton in Nederland is al behoorlijk geoptimaliseerd op het gebied van CO2 en hergebruik. Het heeft zelfs de laagste CO₂-emissie (1,2 procent) ter wereld. Wereldwijd ligt dit op 7 procent. Het veelvuldig toepassen van geopolymeerbeton op projectniveau draagt daarom weinig bij aan de duurzaamheid als de totale betonketen minder optimaal functioneert.

Levensduur blijft belangrijk

Daarnaast mag een lage MKI-waarde niet nadelig zijn voor de levensduur. Uit monitoring van projecten blijkt bijvoorbeeld dat er in bepaalde gevallen meer scaling optreedt bij geopolymeerbeton als gevolg van vorst en dooizouten. Dat geldt overigens ook bij situaties waar 100 procent hoogovencement wordt toegepast. Er is dus wel een milieuwinst bij de aanleg van een constructie, maar in de gebruiksfase lopen de onderhoudskosten op. Deze afweging moet meegenomen worden in een uitvraag.

Bijdrage aan totaal systeem

Het advies aan opdrachtgevers is om vooral oplossingen te zoeken die een positieve bijdrage leveren aan het totale systeem en de keten, en niet enkel op projectbasis. Een weloverwogen duurzaamheidskeuze wat betreft zowel de uitvoerings- als de gebruiksfase is daarom essentieel.


Relevante artikelen