Bussen, fietsers én voetgangers samen op betonweg

  • Toepassingen
  • Wegen

De Watertorenstraat in Oldenzaal heeft een nieuwe inrichting gekregen. Samen met de Helmichstraat (die eerder is vernieuwd) en de Groene Loper (een onderdoorgang bij Station Oldenzaal) zijn de wijk Zuid Berghuizen en de nieuwe woonwijk aan de Bisschop Balderikstraat nu verbonden met de binnenstad. Het bijzondere aan het ontwerp van de Watertorenstraat is de zogenoemde ‘shared-space’ ruimte: bus, fietsers én voetgangers maken op gelijkwaardige basis gebruik van dezelfde weg. Dit leidt tot veiliger en socialer verkeersgedrag.

Voor bussen geldt op de Watertorenstraat een maximale snelheid van 30 km/uur. Om ervoor te zorgen dat de bus zich aan deze snelheid houdt, wordt er een systeem aangebracht, dat ervoor zorgt dat de bus bij de maximale snelheid altijd groen licht heeft, maar bij een hogere snelheid rood licht.

Geen kruisingen

Voetgangers en fietsers kunnen via de Helmichstraat en de Groene Loper richting de binnenstad lopen of fietsen. Aangekomen op de Watertorenstraat maken ze samen met de bussen gebruik van deze weg die eindigt bij de binnenstad. De Watertorenstraat is aangelegd in beton en heeft geen kruisingen met autoverkeer. Voor het autoverkeer naar de aangrenzende bedrijven zijn ten zuiden en oosten van de Watertorenstraat nieuwe parkeerplaatsen aangelegd.

Ontwerp en uitvoering

De Watertorenstraat is aangelegd door Roos Groep in opdracht van TWW Wegenbouw. In het ontwerp is uitgegaan van uitgewassen beton in de kleur rood waardoor de weg een mooi optisch geheel vormt met de omgeving. Het bestek ging uit van twee betonlagen waarvan de bovenste laag van 5 cm bestond uit door-en-door rood. De aannemer heeft de weg echter uitgevoerd in één laag door-en-door rood. De nieuwe Watertorenstraat is ontworpen met een wisselende breedte. “Dat betekent dat machinaal aanleggen te duur werd omdat de slipformpaver steeds omgebouwd moet worden”, zegt Adriaan Akkermans van Roos Groep. Handmatig aanleggen in één laag bleek de meest voordelige optie.

Hoge haakweerstand

Met een afwerkbalk is de verharding vlak gemaakt. Akkermans constateert dat dit een secuur werkje is. Beton met een minerale kleurstof droogt sneller wat het verwerken en afwerken van de verharding moeilijker maakt. Om dezelfde reden is ook het mengsel enigszins aangepast. Het granietzand – met een hoge haakweerstand – is voor een deel vervangen door rond zand. Ook is de cementsamenstelling iets gewijzigd ten opzichte van het bestek. Het aandeel CEM I is verlaagd van 50 naar 25 procent en het aandeel CEM III is verhoogd naar 75 procent.

Om de verharding de juiste uitstraling te geven en het geluid van de rijdende bussen zoveel mogelijk te dempen, is het betonoppervlak binnen 24 uur na aanleg uitgewassen en daarna behandeld met een curing compound. Bij constructies met een groot oppervlak, zoals wegen, kan de verdamping van water in het betonmengsel, gedurende de plastische fase en de fase van jong beton, leiden tot ongewenste scheurvorming en mogelijk breuk. Het opspuiten van een curing compound voorkomt uitdroging gedurende deze meest kritisch fase van het uitharden.

Proefvak maken

Vóór het aanleggen van de verharding heeft Roos Groep op de locatie van Betoncentrale Twenthe eerst een proefvak gemaakt. “Dan doen we altijd bij zulke projecten”, zegt Akkermans. “Het is kostbaar beton waar we geen risico mee willen lopen. Pas als de opdrachtgever de kleur en structuur heeft goedgekeurd, beginnen we aan het project.”

De Watertorenstraat is 260 m lang en de verharding is tussen de 5 en 5,5 m breed. Totaal is er 1.350 m2 beton aangelegd. De verharding is 220 mm dik. Over de gehele lengte van de Watertorenstraat is een langsvoeg aangebracht en om de 4 m zijn er dwarsvoegen aangebracht. De betonverhardingen aan weerszijden van de langsvoeg zijn met koppelstaven gekoppeld. De dwarsvoegen zijn verdeuveld. Alle betonplaten die niet vierkant zijn (zoals aan begin en einde van de Watertorenstraat en alle betonplaten met een putdeksel) zijn gewapend. Ook het gedeelte over een voetgangerstunnel is gewapend en de voegen zijn daarbij voorbij de tunnel aangebracht.

Speciale waterkolken

Langs beide zijden van de weg is tot slot een ter plaatse ontworpen goot aangelegd die past bij de speciale waterkolken die in het project zijn opgenomen.

BetonInfra Nieuwsbrief december 2015

Relevante artikelen