Betonweg voorkomt wortelopdruk

  • Toepassingen
  • Wegen

In opdracht van de gemeente Dalfsen heeft Schagen Infra dit voorjaar werkzaamheden uitgevoerd aan de Jagtlusterallee in Nieuwleusen.

Van het gedeelte buiten de bebouwde kom - tussen het Zandspeur en de rotonde Westerveen - is over 1.700 m de asfaltverharding vervangen door een betonverharding. Aanvankelijk was het de bedoeling om de oude deklaag te vervangen door een nieuwe asfaltlaag. Echter, de fundering bleek onvoldoende, zeker aan de zijkanten van de weg.
Omdat de Jagtlusterallee aan weerszijden een bomenrij heeft en de wortels onder de weg groeien, was het aanleggen van een betonverharding een economisch betere keuze dan het vernieuwen van de fundering voor de asfaltverharding. Bijkomend voordeel is dat met beton de kans op wortelopdruk verleden tijd is. De economische levensduur van de weg wordt hiermee fors verlengd.

Verkeersveiligheid
Een ander voordeel van beton is volgens projectleider Job van den Bergh de lichte kleur. Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid van de weg die zoals gezegd buiten de bebouwde kom ligt. Vanwege de veiligheid is er aan beide zijden van de weg ook een 0,4 m brede strook bermbeton aangebracht in steenprint. Deze print is in één werkgang met de rijbaanverharding aangelegd en geldt als waarschuwing voor weggebruikers wanneer ze de rand van de weg naderen.

Voor het aanbrengen van de betonverharding is eerste de oude asfaltlaag verwijderd. Vervolgens is de fundering geëgaliseerd en het beton aangebracht met een slipformpaver. De paver is op maat aangepast voor dit project omdat er buiten de verharding weinig ruimte is in verband met de dubbele bomenrij. De totale breedte van de weg is 5,5 m en de dikte van de verharding 220 mm. De betonverharding is verdeuveld in de lengterichting van de weg, hierdoor zal de betonweg een strak oppervlak behouden.

Voorkomen uitdroging
Met een bezemstreek dwars op de rijrichting is de verharding afgewerkt. Vervolgens is er een curing compound aangebracht waarmee uitdroging van de toplaag wordt voorkomen. Het middel heeft een afsluitende werking waardoor er geen water verdampt uit het oppervlak. De verharding bevat om de 3 m1 een krimpvoeg en in de lengterichting een zaagsnede. Om de 150 m1 is een uitzetvoeg aangebracht om de uitzetting van de betonweg op te vangen. Deze uitzetvoegen zijn gevuld met gemodificeerd koudasfalt.


BetonInfra Nieuwsbrief, september 2019

Relevante artikelen