'De Droom' is van beton

  • Toepassingen
  • Rotondes

Alles is anders aan de rotonde op de kruising van de Roermondseweg en de Terracottalaan in Steyl, gemeente Venlo, die maandag 4 september 2017 in gebruik genomen is. Hij is weliswaar rond, maar de samenwerkingsvorm, de bouwsnelheid en de toegepaste materialen zijn compleet anders. De rotonde heeft de naam 'De Droom' gekregen.

De rotonde is gerealiseerd op basis van ketensamenwerking in plaats van een traditionele aanbesteding. In eerste instantie is ook nog aan een concurrentiegerichte dialoog gedacht als samenwerkingsvorm, maar deze procedure zou veel opstartkosten met zich meebrengen die de totale aanlegkosten onnodig veel zouden verhogen. Vandaar dat gekozen is voor een samenwerkingsvorm, ketensamenwerking, op basis van vertrouwen met een taakstellend budget.

Onderslagbalken i.p.v. deuvels

De rotonde heeft een straal van 16 m en voorziet in vier aanrijpoten. Op de bestaande fundering is een tussenlaag van asfalt aangebracht. Omdat in de voegen van de rotonde geen deuvels zijn toegepast (deze zijn gecoat, dus milieuonvriendelijk) zijn zowel alle dwarskrimpvoegen als de voegen tussen de rotonde en de aanrijplaten, voorzien van onderslagbalken van 250 mm dik. De onderslagbalken liggen aan de bovenkant gelijk met de asfalt tussenlaag.
De rijbaan van de rotonde is ontworpen op een dikte van 250 mm waarbij de aanrijplaten zijn voorzien van wapening. De 5,5 m brede rijbaan van de rotonde is voorzien van vezelversterkt beton. Volgens aannemer Den Ouden is de CO2-belasting van het toegepaste beton 70% minder dan van beton op basis van 100% portlandcement. Het toegepaste beton heeft een laag cementklinkergehalte waardoor extra aandacht is besteed aan de nabehandeling van het beton.

Wegmarkering biobased

De toepassing van duurzaamheidskenmerken stopt niet bij de toepassing van het beton. Om het regenwater plaatselijk te laten infiltreren is een wadi aangelegd. De buizen die van de kolken naar de wadi lopen zijn van polypropyleen in plaats van het minder milieuvriendelijke pvc. De curing compound die gebruikt is bij de afwerking van de toplaag heeft een basis van zeewier en de grondstof voor de wegmarkering heeft een biobased oorsprong.
De stenen en tegels voor de afwerking van de rotonde en het belendende fietspad en trottoir, komen van een leverancier die garandeert dat deze producten zijn gemaakt van secundaire grondstoffen. Ook de verlichting komt van een leverancier die oude materialen heeft gebruikt voor de fabricage van nieuwe lichtmasten.

Energieverbruik zeer laag

Door gebruik te maken van LED-verlichting blijft het energieverbruik van de rotonde laag. De gemeente is voornemens om in een breder perspectief te kijken naar de mogelijkheid van het plaatsen van zonnepanelen op/bij de rotonde. Door op meerdere plaatsen in de omgeving hieraan invulling te geven, loont het voor de gemeente om te investeren in apparatuur waarmee de stroom teruggeleverd kan worden aan het elektriciteitsnet.
Zelfs bij de aanleg van de beplanting is nagedacht over het duurzaamheidsvraagstuk. Er is gekozen voor planten die erom bekend staan dat ze fijnstof afvangen. Uiteraard is de aanwezigheid van beplanting gunstig voor de opname van CO2. Om dezelfde reden is op de parallelweg naast de rotonde een betonnen klinkerverharding aangelegd met een toplaag van olivijn. Olivijn breekt CO2 af en draagt daarmee bij aan de duurzaamheid van de rotonde en de omgeving.

Cradle to Cradle principes

Volgens wethouder Ben Aldewereld kan de rotonde over twintig tot dertig jaar hergebruikt worden als de rotonde aan het einde van zijn levensduur is. Het is voor het eerst dat de Cradle to Cradle-principes zo ver zijn doorgevoerd in een verkeersproject. De rotonde heeft daarom ook het predicaat Green Deal GWW 2.0 gekregen. Werken volgens Cradle to Cradle betekent dat oude materialen dienen als grondstof voor nieuwe objecten.

De initiatiefnemers zijn het erover eens dat binnen de standaard EMVI-aanbestedingsmethode deze innovaties niet van de grond komen. Vandaar dat de gemeente blij is met de keuze om af te wijken van de aanbestedingsregels. Door de onderhandse aanbesteding én open samenwerking op basis van vertrouwen tussen aannemer, toeleveranciers en onderaannemers, is het project binnen drie maanden opgeleverd.

September 2017

Relevante artikelen