Schilderachtig betonnen rolstoelpad door bos

  • Toepassingen
  • Fiets- en voetpaden

In het Friese Beetsterzwaag is een prachtig betonnen rolstoelpad aangelegd in de bosrijke omgeving rondom het dorp. Vooral voor de vijf zorginstellingen in de omgeving biedt het pad volop mogelijkheden om met bewoners door de natuur te wandelen.

Het 3,5 km lange betonnen pad maakt het mogelijk dat mensen met een beperking kunnen genieten van een boswandeling. Rondom Beetsterzwaag ligt veel bos en er zijn ook vijf grote zorginstellingen. Voor veel van deze mensen is het lastig om een boswandeling te maken, zeker als het (langdurig) heeft geregend. Met het rolstoelpad zijn er geen beperkingen. Bewoners van zorginstellingen kunnen nu te allen tijde het bos in.

Het pad begint achter het Rijksmonument Huize Lyndenstein en het terrein van Revalidatie Friesland. De opzet van het rolstoelpad was vanaf het begin dat het pad een natuurlijk onderdeel zou vormen van het bos, waarbij er geen bomen gekapt hoefden te worden.
Bij het maken van de plannen is ook gekeken naar het rolstoelpad van het nabijgelegen Bakkeveen. Dat pad ligt meer rechttoe, rechtaan. Dat wilden de initiatiefnemers niet. Het resultaat is een prachtig glooiend en slingerend schilderachtig bospad van 1,5 m breed.

Beton is onderhoudsvrij

Het rolstoelpad is niet alleen bedoeld voor rolstoelgangers. Iedereen mag van het betonnen pad gebruik maken, zoals wandelaars, sporters of omwonenden die hun hond willen uitlaten. De stichting die ijverde voor het pad heeft gekozen voor beton omdat het onderhoudsvrij is en de natuurlijke omgeving zo min mogelijk aantast. Het benodigde geld (€ 150.000,- inclusief BTW) is bijeengebracht via een sponsorwielertocht, regionale fondsen en een bijdrage van de plaatselijke Stichting van Teyens Fundatie. Aannemer van het project was de firma Witteveen uit Surhuisterveen.

Voor de aanleg heeft het bedrijf een route door het bos uitgestippeld van 4 m breed waarop een slipformpaver zijn werk kan doen. Alleen wat struiken en houtopslag is verwijderd. Met een grader is de route licht geëgaliseerd. Hierop is met de slipformpaver het pad aangelegd van 150 mm dik.

Afgewerkt met bezemstreek

Witteveen heeft voor het storten van het beton samengewerkt met Becono Betonverhardingen uit Drachten. Er is gekozen voor portlandcement CEM I beton met een betonsterkteklasse C30-37 en milieuklasse XF2. Met de aangebrachte uitzetvoegen kan de betonnen verharding bij warm weer de uitzettingsspanningen opvangen. Het rolstoelpad is afgewerkt met een bezemstreek dwars op de rijrichting. Daar waar nodig is het pad aan de zijkanten aangeaard met bosgrond.

Het pad wordt volop gebruikt. "In het weekend is het druk", zegt Hidde van der Galiën, werkzaam bij aannemer Witteveen en tevens lid van de initiërende stichting. "Het pad ligt er prachtig bij. Het is erg mooi hoe we dit als gemeenschap voor elkaar gekregen hebben."

BetonInfra Nieuwsbrief, maart 2015

Relevante artikelen