Vezelversterkt beton voor buitenverharding DC Westfields

  • Toepassingen
  • Bedrijfsverhardingen

BKB Infra heeft in augustus de buitenverharding van het docking station op DC Westfields in Oirschot afgerond. In plaats van traditionele wapening is gekozen voor vezelversterkt beton.

Voor de verharding op het distributiecentrum is gekozen voor een combinatie van betonklinkers en vezelversterkt beton. Het vezelversterkt beton is gebruikt voor de opstelplaatsen vóór de laad- en losdocks. Omdat hier vrachtwagens en aanhangers stilstaan, is er een hoge statische belasting. Door het gebruik van vezelversterkt beton vervormt de verharding niet. De betonklinkers zijn gebruikt voor de overige verhardingen op het terrein.

Constructieve vezels
In totaal is er circa 7.000 m2 vezelversterkt beton aangelegd (betonsterkteklasse C35/45 en milieuklasse XF4) met een dikte van 200 mm. Hierbij is per kuub 3 kg Fibrofor Diamond van Convez toegevoegd. Deze kunststof vezel is een constructieve vezel die onder andere de slagvastheid van beton verhoogt. De opstelplaatsen vóór de laad- en losdocks zijn 16,30 m breed en 130 tot 150 m lang. De betonverharding is steeds gestort in twee banen van elk 8,15 m breed met een rolling finisher. Deze machine werkt met een opgestelde vaste bekisting. De besturing gebeurt met sensoren en geleidedraden.

Koppelstaven in langsvoeg
In de langsvoeg tussen de twee betonbanen is gebruik gemaakt van koppelstaven. Koppelstaven worden in betonverhardingen aangebracht om uiteendrijven van de platen te voorkomen. De geprofileerde staven zijn hechtend aangebracht, verbinden beide banen en brengen trekkrachten over. Het midden van de staaf, ter plaatse van de langsvoeg zelf, is voorzien van een kunststofomhulling om corrosie tegen te gaan. De langsvoeg is afgedicht met een tweecomponentenkit.

Breekpunten in verharding
Om de 4,60 m zijn er dwars op de aanlegrichting krimpvoegen aangebracht middels zaagsnedes tot een derde van de betondikte. De opstelplaats wordt op deze manier opgedeeld in platen van 8,15 bij 4,60 m die scheurvrij blijven. Voor de afvoer van het regenwater is geen gebruik gemaakt van een traditionele molgoot, bestaande uit streklagen. Zo’n gootconstructie is gevoeliger voor zetting en onderhoud en bovendien niet comfortabel voor chauffeurs. Daarom zijn er in de betonconstructie waterscheidingen (verandering van de hoogteligging) aangebracht zodat het water rechtstreeks naar een kolk kan stromen.

Relevante artikelen