Betonnen CER maakt haven concurrerender

  • Toepassingen
  • Bedrijfsverhardingen

De 17 km lange Container Exchange Route (CER) op de Tweede Maasvlakte nadert zijn voltooiing. Met de doorgaand gewapende betonnen baan worden de diepzee containerterminals verbonden met railterminals en distributiebedrijven zodat treinen, binnenvaartschepen en feederschepen niet langer naar de verschillende terminals hoeven te gaan voor het ophalen van containers.

De CER voorkomt opstoppingen van het transportnetwerk in de haven en versnelt de afhandeling van containers waardoor kosten bespaard worden en de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als containerhub verbetert. Opdrachtgever van de CER is Havenbedrijf Rotterdam. KWS Infra en Van Hattum & Blankevoort zijn gecontracteerd voor de aanleg.

99 procent van tijd beschikbaar

Reden waarom het Havenbedrijf Rotterdam gekozen heeft voor een doorgaand gewapend betonverharding is de lange levensduur en het minimale onderhoud. Het havenbedrijf wil dat de baan waarover de containers worden vervoerd, minimaal veertig jaar meegaat en dat de route minimaal 99 procent van de tijd (24/7) beschikbaar is. Door de route uit te voeren in doorgaand gewapend beton zijn dwarsvoegen nagenoeg overbodig en is ook het onderhoud minimaal.

Hoogwaardig cementgebonden fundering

De doorgaand gewapende verharding is 10 m breed en 260 mm dik en ligt op een hoogwaardig cementgebonden fundering van 500 mm. Op deze fundering is een asfaltlaag aangebracht van ongeveer 50 mm die dient als vlakke werkvloer waarop de wapening is gesteld. De spaarzame dwarsvoegen betreffen voornamelijk eindedagvoegen (ongeveer om de 300 m). Hierbij is de verharding mooi verticaal afgewerkt terwijl de wapening doorloopt. De eindedagvoegen zijn voorzien van een tweecomponenten kit.


‘Trapjesvorming’ treedt niet op

Daar waar de betonnen verharding aansluit op een kunstwerk is een ankerconstructie gemaakt die één geheel vormt met de verharding. Via deuvels is deze ankerconstructie verbonden met het kunstwerk zodat de krachtoverbrenging tussen verharding en kunstwerk optimaal is en er geen 'trapjesvorming' optreedt. Het rijcomfort blijft zo gehandhaafd. 10 m voor en na de aansluiting met het kunstwerk is een uitzetvoeg aangebracht die ter plaatse de uitzetting en krimp opvangt bij temperatuurwisselingen.

Maximale benutting en rijcomfort

BKB Infra, onderdeel van KWS, heeft de aanleg van de betonnen verharding voor zijn rekening genomen. De 10 m brede verharding is in één werkgang gestort waarbij in het midden een langsvoeg is aangebracht door de verharding 70 mm in te zagen. Er is gebruikt gemaakt van een betonsamenstelling met een betonsterkteklasse C35/45 en milieuklasse XF4 die bestand is tegen vorst en dooizouten. De vlakheidseis van de verharding bedraagt 5 mm. Alles is gericht op een maximale benutting van de verharding gedurende de gebruiksfase met en maximaal rijcomfort.


BetonInfra Nieuwsbrief, december 2020


Relevante artikelen